ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΩΤΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Σεμινάρια Ωτικής Νευροτροποποίησης
στην ΦυσικοθεραπείαΣεμινάριο Ακαδημίας Ωτικής Νευροτροποποίησης στη Φυσικοθεραπεία
Σεμινάριο με στόχο την μετεκπαίδευση στην Θεραπευτική τεχνική της Ωτικής Νευροτροποποίησης
19-20 Μαρτίου 2021, Αθήνα

Δείτε εδώ το Αναλυτικό Πρόγραμμα