Ακαδημία Ωτικής Νευροτροποποίησης

⇨ Online Zoom: 21-22 Μαΐου 2022
Για αναλυτικές πληροφορίες & φόρμα ενδιαφέροντος, ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ

Fascia Academy

⇨ 1ο Επίπεδο Fascial Manipulation Stecco Method,
Αθήνα:
Θεωρητικό Μέρος, Online: Σεπτέμβριος 2022
Πρακτικό Μέρος, Διά Ζώσης: 13-14-15 Οκτωβρίου 2022
Welcome από Carla & Antonio Stecco: 16 Οκτωβρίου 2022

Για αναλυτικές πληροφορίες & φόρμα ενδιαφέροντος, ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ

⇨ Fascia Treatment Concept
Αθήνα: 14-15 Μαΐου 2022

Για αναλυτικές πληροφορίες & φόρμα ενδιαφέροντος, ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ

⇨ Combination Taping – Συνδυασμενη Περίδεση Α’ & Β’ Μέρος
Αθήνα:
Θ’ ανακοινωθεί νέα ημερομηνία (A’ ΜΕΡΟΣ)
3-4-5 Ιουνίου 2022 (Β’ ΜΕΡΟΣ)

Για αναλυτικές πληροφορίες & φόρμα ενδιαφέροντος, ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ

⇨ Περιτονιακή Νευροτροποποίηση-PNEI & Μεσημβρινοί Βελονισμού
1ο Στάδιο:
17-18 Ιουνίου 2022
2ο Στάδιο: Αναμένεται η ανακοίνωση της ημερομηνίας

Για αναλυτικές πληροφορίες & φόρμα ενδιαφέροντος, ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ

⇨ Ινομυόλυση & RAP

Θεσσαλονίκη:
16-17-18-19 Ιουνίου 2022

⇨ Ολοκληρωμένη Ινομυόλυση MFXI

Αθήνα:
15-16-17-18 Σεπτεμβρίου 2022

Για αναλυτικές πληροφορίες & φόρμα ενδιαφέροντος, ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ

Acupuncture / Βελονισμός

⇨ Βασικός Κύκλος Παραδοσιακού Κινέζικου Βελονισμού
1η Ενότητα,
Αθήνα:
17-18-19-20 Μαρτίου 2022

2η Ενότητα,
Αθήνα:
5-6-7-8 Μαΐου 2022

3η Ενότητα,
Αθήνα:
8-9-10-11 Σεπτεμβρίου 2022

4η Ενότητα,
Αθήνα:
17-18-19-20 Νοεμβρίου 2022

⇨ Advance Course Παραδοσιακού Κινέζικου Βελονισμού

Θεσσαλονίκη: 30 Ιουνίου -1 Ιουλίου 2022

⇨ Παραδοσιακός Κινέζικος Βελονισμός στην Νευρολογία 

Θεσσαλονίκη: 2 Ιουλίου 2022

⇨ Παραδοσιακός Κινέζικος Βελονισμός στην Ουρολογία

Θεσσαλονίκη: 3 Ιουλίου 2022

Για αναλυτικές πληροφορίες & φόρμα ενδιαφέροντος, ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ

⇨ Cosmetic Acupuncture, Αισθητικός Βελονισμός & Δερματολογία
Αθήνα:
23-24-25-26 Ιουνίου 2022

Για αναλυτικές πληροφορίες & φόρμα ενδιαφέροντος, ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ

⇨ Βασικό Σεμινάριο Κρανιοβελονισμού, YNSA

Μπολόνια: 9 Ιουνίου 2022
Αθήνα: 26 Μαΐου 2022

Για αναλυτικές πληροφορίες & φόρμα ενδιαφέροντος, ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ

⇨ Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Κρανιοβελονισμού, YNSA

Μπολόνια: 10-11 Ιουνίου 2022
Αθήνα: 27 – 28 Μαΐου 2022

Για αναλυτικές πληροφορίες & φόρμα ενδιαφέροντος, ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ

⇨ 1o & 2o Επίπεδο κοιλιακού Βελονισμού

Αθήνα: 7-8-9-10 Σεπτεμβρίου 2023

Για αναλυτικές πληροφορίες & φόρμα ενδιαφέροντος, ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ

⇨ 3o Επίπεδο κοιλιακού Βελονισμού

Αθήνα: Θα ανακοινωθεί νέα ημερομηνία

Για αναλυτικές πληροφορίες & φόρμα ενδιαφέροντος, ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ

Αθήνα:
⇨ Βασικό Επίπεδο

1o Μέρος: 17-18 Σεπτεμβρίου 2022

2o Μέρος: 5-6 Νοεμβρίου 2022

⇨ Προχωρημένο Επίπεδο

3-4-5 Μαρτίου 2023

 

Για αναλυτικές πληροφορίες & φόρμα ενδιαφέροντος, ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ