Ακαδημία Ωτικής Νευροτροποποίησης

⇨ Online Zoom: 21-22 Μαΐου 2022
Για αναλυτικές πληροφορίες & φόρμα ενδιαφέροντος, ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ

⇨ Online Zoom: 22-23 Ιανουαρίου 2022
Για αναλυτικές πληροφορίες & φόρμα ενδιαφέροντος, ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ

Fascia Academy

⇨ 1ο Επίπεδο Fascial Manipulation Stecco Method,
Αθήνα:
Θεωρητικό Μέρος, Online: 13 Σεπτέμβριος 2022
Πρακτικό Μέρος, Διά Ζώσης: 13-14-15 Οκτωβρίου 2022
Welcome από Carla & Antonio Stecco: 16 Οκτωβρίου 2022

⇨ 2ο Επίπεδο Fascial Manipulation Stecco Method,
Αθήνα:
Θεωρητικό Μέρος, Online: 16 Νοέμβριος 2022
Πρακτικό Μέρος, Διά Ζώσης: 16-17-18 Δεκεμβρίου 2022

Για αναλυτικές πληροφορίες & φόρμα ενδιαφέροντος, ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ

⇨ Fascia Treatment Concept
Αθήνα: 3-4 Σεπτεμβρίου 2022
Θεσσαλονίκη: 19-20 Νοεμβρίου 2022

Για αναλυτικές πληροφορίες & φόρμα ενδιαφέροντος, ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ

⇨ Combination Taping – Συνδυασμενη Περίδεση Α’ & Β’ Μέρος
Αθήνα:
9-10-11 Σεπτεμβρίου 2022 (Άνω Άκρο)
7-8-9 Οκτωβρίου 2022 (Κάτω Άκρο)

Για αναλυτικές πληροφορίες & φόρμα ενδιαφέροντος, ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ

⇨ Περιτονιακή Νευροτροποποίηση-PNEI & Μεσημβρινοί Βελονισμού
1ο Στάδιο:
Αναμένεται η ανακοίνωση της ημερομηνίας
2ο Στάδιο: Αναμένεται η ανακοίνωση της ημερομηνίας

Για αναλυτικές πληροφορίες & φόρμα ενδιαφέροντος, ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ

Acupuncture / Βελονισμός

⇨ Βασικός Κύκλος Παραδοσιακού Κινέζικου Βελονισμού
1η Ενότητα,
Αθήνα:
17-18-19-20 Μαρτίου 2022

2η Ενότητα,
Αθήνα:
5-6-7-8 Μαΐου 2022

3η Ενότητα,
Αθήνα:
8-9-10-11 Σεπτεμβρίου 2022

4η Ενότητα,
Αθήνα:
17-18-19-20 Νοεμβρίου 2022

⇨ Παραδοσιακός Κινέζικος Βελονισμός στην Ουρολογία

Webinar: 9 Ιουλίου 2022

⇨ Παραδοσιακός Κινέζικος Βελονισμός στην Νευρολογία 

Webinar: 10 Ιουλίου 2022

 

Για αναλυτικές πληροφορίες & φόρμα ενδιαφέροντος, ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ

⇨ Cosmetic Acupuncture, Αισθητικός Βελονισμός & Δερματολογία
Αθήνα:
25-26-27-28 Μαΐου 2023

Για αναλυτικές πληροφορίες & φόρμα ενδιαφέροντος, ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ

⇨ Βασικό Σεμινάριο Κρανιοβελονισμού, YNSA

Αθήνα: 15 Δεκεμβρίου 2022

Για αναλυτικές πληροφορίες & φόρμα ενδιαφέροντος, ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ

⇨ Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Κρανιοβελονισμού, YNSA

Αθήνα: 16-17 Δεκεμβρίου 2022

Για αναλυτικές πληροφορίες & φόρμα ενδιαφέροντος, ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ

⇨ 1o & 2o Επίπεδο κοιλιακού Βελονισμού

Αθήνα: 7-8-9-10 Σεπτεμβρίου 2023

Για αναλυτικές πληροφορίες & φόρμα ενδιαφέροντος, ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ

⇨ 3o Επίπεδο κοιλιακού Βελονισμού

Αθήνα: Θα ανακοινωθεί νέα ημερομηνία

Για αναλυτικές πληροφορίες & φόρμα ενδιαφέροντος, ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ

Αθήνα:
⇨ Βασικό Επίπεδο

1o Μέρος: 17-18 Σεπτεμβρίου 2022

2o Μέρος: 5-6 Νοεμβρίου 2022

⇨ Προχωρημένο Επίπεδο

3-4-5 Μαρτίου 2023

Θεσσαλονίκη:

⇨ Βασικό Επίπεδο

1o Μέρος: 21-22 Ιανουαρίου 2023

2o Μέρος: 11-12 Μαρτίου 2023

⇨ Προχωρημένο Επίπεδο

12-13-14 Μαΐου 2023

Για αναλυτικές πληροφορίες & φόρμα ενδιαφέροντος, ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ

Αισθητική Ιατρική

⇨ Αισθητική Ιατρική – Περιποίηση Προσώπου & Σώματος

Αθήνα: 1-2 Οκτωβρίου 2022

Θεσσαλονίκη: 3-4 Σεπτεμβρίου 2022

Για αναλυτικές πληροφορίες & φόρμα ενδιαφέροντος, ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ

Ινομυόλυση & Αντανακλαστικός Νευροερεθισμός RAP

⇨ Ινομυόλυση & RAP

Θεσσαλονίκη:
29-30 Σεπτεμβρίου – 1-2 Οκτωβρίου 2022

⇨ Ολοκληρωμένη Ινομυόλυση MFXI

Αθήνα:
15-16-17-18 Σεπτεμβρίου 2022

Για αναλυτικές πληροφορίες & φόρμα ενδιαφέροντος, ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ