ΠΕΡΙΤΟΝΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-PNEI & ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΙ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ

Αναλυτικό Πρόγραμμα


Περιτονιακή Νευροτροποποιηση, PNEI

Fascia Academy

– Νευροφυσιολογία και φυσιοπαθολογία του συστήματος στρες: ομοιόσταση και αλλοστάση

– Οργανική ανάλυση του αυτόνομου νευρικού συστήματος και του άξονα υποθάλαμου-υπόφυσης-επινεφριδίων

– Αυτόνομο νευρικό σύστημα, σύνθεση σώματος και στάση: αυξημένος τόνος συμπαθητικού , εξωκυττάριο χώρο και λειτουργία

– PNEI και ΠΚΙ: πρόταση για ενιαία ερμηνεία

– Βελονισμός και Νευροτροποποίηση: στοιχεία μέσω Καρδιακή Μεταβλητότητα (HRV)  και Δυναμική Μαγνητική (fMRI)

– Ιστολογικά και βιοηλεκτρικά χαρακτηριστικά των βελονιστικών σημείων : συνδετικές διαφοροποιήσεις και νευρώσεις

– Ο ρόλος του εξωκυττάριου χώρου στο μηχανισμό δράσης του Βελονισμού και της Νευροτροποποίησης

– Το μοντέλο της Περιτοναϊκής Νευροτροποποίησης: από την ανάλυση του αυτόνομου νευρικού συστήματος και του ιδιοδεκτικού συστήματος έως την επιλογή των σημείων

– Πρακτικές δοκιμές μεταξύ των συμμετεχόντων.

– Αντιστοιχίες βελονιστικών σημείων και Μυοπεριτοναϊκών Μεσημβρινών μεταξύ Ανατολής και Δύσης

– Οι 8 Παράδοξοι Μεσημβρινοί σύμφωνα με τα παραδοσιακά δεδομένα: πρόταση μιας ερμηνείας που βασίζεται σε Μυοπεριτοναϊκές Αλυσίδες

– Δοκιμή εύρους κίνησης και κινησιολογικές δοκιμές σε Μυοπεριτοναϊκές αλυσίδες (F. Omarini)

–  Σημεία ανοίγματος των παράδοξων  μεσημβρινών και συνδυασμένη διέγερση με βάση κινησιολογικών δοκιμών

– Πρακτικές δοκιμές μεταξύ των συμμετεχόντων.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


ΑΘΗΝΑ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΘΗΝΑ:

1.  Χώρος Εκδηλώσεων Κέντρου Αποκατάστασης “Φιλοκτήτης”
Πεύκων & Πεισιστράτου – Καρελλάς – Κορωπί Αττικής, 19441
Για την ασφάλεια όλων, όλα τα σεμινάρια της εταιρείας μας θα διεξάγονται στον παραπάνω χώρο. Πρόκειται για μεγάλη αίθουσα όπου θα τηρούνται όλες οι αποστάσεις ασφαλείας και τα μέτρα υγιεινής.

2. Χώρος διεξαγωγής σεμιναρίων ΙΤΜΕ Σεμινάρια

*Η επιλογή θα εξαρτηθεί από τον ακριβή αριθμό συμμετεχόντων

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Θα ενημερωθείτε εγκαίρως από την γραμματεία με τον ακριβή τόπο διεξαγωγής του σεμιναρίου

ΑΘΗΝΑ:
1ο Στάδιο:
17-18 Ιουνίου 2022
2ο Στάδιο:
8-9-10 Ιουλίου 2022

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται :

1η Μέρα:
(έναρξη μαθήματος : 09:00 – λήξη μαθήματος :17:00)
2η Μέρα:
(έναρξη μαθήματος : 09:00 – λήξη μαθήματος :17:00)
3η Μέρα:
(έναρξη μαθήματος : 09:00 – λήξη μαθήματος :17:00)

Για τυχόν αλλαγές στα ωράρια μαθημάτων, θα ενημερώνεστε έγκαιρα.

Εφόσον συμπληρωθεί η φόρμα ενδιαφέροντος θα σας αποσταλούν αναλυτικά όλες οι πληροφορίες όπως κόστος και τρόπος ολοκλήρωσης της εγγραφής σας.
Η φόρμα ενδιαφέροντος δεν είναι δεσμευτική. Θέση κρατείται εφόσον πραγματοποιηθεί η κατάθεση προκαταβολής, στο διάστημα που ορίζεται από την γραμματεία.

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ


  “Τα στοιχεία που δηλώνω στην παραπάνω εγγραφή επιθυμώ να χρησιμοποιούνται από δω και στο εξής, στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την καταχώρηση μου ως νέου πελάτη καθώς και για την αποστολή ενημερωτικών newsletters για τα επικείμενα σεμινάρια που διοργανώνει η εταιρεία.”
  Η έγκρισή σας θεωρείται απαραίτητη, με βάση τη νέα νομοθεσία για προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

  Η Ακαδημία Fascia Academy έχει το δικαίωμα εφόσον δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών να προχωρήσει στην ακύρωση του σεμιναρίου. Στην περίπτωση αυτή, επιστρέφεται μόνο το ποσό της εγγραφής που έχει κατατεθεί.

  Εφόσον ο ενδιαφερόμενος ακυρώσει τη συμμετοχή του , το ποσό που έχει ήδη καταβάλλει δεν επιστρέφεται, αλλά μεταφέρεται στο επόμενο ίδιο σεμινάριο.

  Θα παρακαλούσαμε επίσης να :

  ➡ μη γίνεται χρήση κάμερας ή μαγνητοφώνου

  ➡ έχετε το κινητό σας τηλέφωνο απενεργοποιημένο ή σε αθόρυβη λειτουργία κατά τη διάρκεια του μαθήματος

  ➡ είστε συνεπείς στις ώρες προσέλευσης και στις ώρες των διαλειμμάτων

  ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ:ΙΤΑΛΙΚΑ – με μετάφραση στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ|
  Η μετάφραση θα γίνει με την επιστημονική υποστήριξη εξουσιοδοτημένων μας συνεργατών

  ΙΤΜΕ SEMINARS
  Διεύθυνση: Μιχαλακοπούλου 145, 11527, Αθήνα
  Ώρες Λειτουργίας: 10:00 – 18:00
  Τηλ: 210 7753822
  Fax: 210 7710544
  Ε-mail: info@itme-seminaria.gr

  SHARE IT!