ΠΕΡΙΤΟΝΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - PNEI & ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟI ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥDr. Prof. Gianluca Bianco

ΣΚΟΠΟΣ


Μια πραγματική ενοποίηση μεταξύ PNEI (Ψύχο-νεύρο-ενδόκρινο-ανοσολογία), Στασιολογίας , Μυοπεριτοναϊκών αλυσίδων και Μεσημβρινών βελονισμούΗ σύγχρονη βιβλιογραφία σχετικά με τους Παράδοξους Μεσημβρινούς ανταποκρίνεται στην ερμηνεία του ομοιοστατικού σθένος, οντογενετικού και συνταγματικής αξίας του ίδιου: αντιπροσωπεύουν ένα σύστημα εμβρυολογικής προέλευσης που υπόκειται σε μια σαφή ανάπτυξη και σχηματισμό που εμφανίζεται στα πρώτα χρόνια της ζωής και το οποίο, το έβδομο έτος της ζωής, δημιουργεί τον σχηματισμό συνηθισμένων καναλιών και ολόκληρου του σύνθετου δικτύου μεσημβρινών. Σύμφωνα με αυτό το νόημα, η φυσιολογία και η παθοφυσιολογία των Παράδοξων Μεσημβρινών μπορούν να τοποθετηθούν στην ψυχοσωματική ερμηνεία του φαινομένου "Στάση", κατανοητή ως η αναπαράσταση του συνόλου του ατόμου, στις σωματικές, μεταβολικές-σπλαχνικές και συναισθηματικές του πτυχές, αλλά ως επί το πλείστον ως έκφραση της ιστορίας του ατόμου, με τις προσαρμογές του στο στρες και σε ερεθίσματα περιβαλλοντικά και των σχέσεων.Ο στόχος του σεμιναρίου, με μια εξαιρετικά πρακτική προσέγγιση, είναι να διασαφηνίσει μια πρόσφατη πρόταση που προτάθηκε στη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία, με βάση την αλληλεπικάλυψη μεταξύ των Παράδοξων Μεσημβρινών και των Μυοπεριτοναϊκών Αλυσίδων ορθοστατικής αξίας.Από τις κλινικές και οργανικές δοκιμές που αναλύουν τον αυτόνομο νευρικό σύστημα, τον άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων, τον εξωκυττάριο χώρο  και τον ιδιοδεκτικό σύστημα, καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής των Παράδοξων  Μεσημβρινών και οι αρχές του συνδυασμού των σημείων , για τη θεραπεία ασθενών με πολλαπλές δυσλειτουργίες και για την αποκατάσταση της ομοιοστατικής ισορροπίας του Ατόμου.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ


Το Σεμινάριο απευθύνεται σε:
 • Ορθοπεδικούς
 • Φυσιάτρους
 • Φυσικοθεραπεύτες
 • Οστεοπαθητικοί, Χειροπράκτες και συναφή επαγγέλματα
Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής είναι η άριστη γνώση ανατομίας.

Dr. Prof. Gianluca Bianco


 • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής La Sapienza di Roma
 • Καθηγητής Στασιολογίας Πανεπιστήμιο La Sapienza di Roma
 • Pnei (Psychoneuroendocrinoimmunology)
 • Ωτική Νευροτροποποίηση
 • Ιατρική Αποκατάσταση Βελονισμός / Beijing Traditional Medicine
 • WCAS World Federation of Aupuncture
 • Μεταβολισμός -  Διατροφή στην Αποκατάσταση Μεσημβρινοί και Στασιολογία Fascia Neuromodulation

ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ / ΔΙΠΛΩΜΑ


Υπογεγραμμένη από τον Dr. Prof. Gianluca Bianco

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα λάβετε το επίσημο δίπλωμα υπογεγραμμένο από τον Dr. Prof. Gianluca Bianco, υπό την αιγίδα της Fascia Aacdemy.

Στο Δίπλωμα θ’ αναφέρεται η θεματολογία του μαθήματος και οι διδακτικές ώρες.

SHARE IT!