ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΕΡΙΤΟΝΙΑΚΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ STECCOΜε εξουσιοδοτημένους καθηγητές του Ινστιτούτου

ΣΚΟΠΟΣ


Η περιτονία είναι μία μεμβράνη που εκτίνεται σε όλο το σώμα και βρίσκεται αμέσως κάτω από το δέρμα. Περιορισμένη ανέκαθεν στην απλή λειτουργία της συγκράτησης και του γεμίσματος ασκεί τη λειτουργία της σύνδεσης και του συντονισμού μίας άρθρωσης με μία άλλη, συγχρονίζοντας τη δράση κάθε τμήματος του σώματος με το σύνολο του. Εκτίνεται στο εσωτερικό του μυός με το περιμύιο και με το ενδομύιο. Αυτές οι επεκτάσεις μεταδίδουν στην εν τω βάθει περιτονία τη σύσπαση της ατομικής μυϊκής ίνας. Ως συνέπεια αυτών των συνδέσεων η περιτονία γίνεται ο διευθυντής της ορχήστρας που συγχρονίζει την αύξηση κάποιων μυών και τη μείωση άλλων. Το αποτέλεσμα αυτής της αρμονίας είναι κίνηση του σώματος.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ


Μέχρι τώρα το έργο συγχρονισμού της κίνησης αποδιδόταν αποκλειστικά στο νευρικό σύστημα. Οι ίδιοι οι νευροφυσιολόγοι άρχισαν να αναρωτιούνται πώς μπορούσε ο εγκέφαλος να ελέγχει όλες τις μεταβλητές που υπάρχουν σε μία κίνηση του σώματος. Αυτές μπορούν να συντονιστούν από την περιτονία, από το τέντωμα αυτής της μεμβράνης στην οποία εισέρχονται όλες οι μυϊκές ίνες. Εάν η μεμβράνη, που είναι το συντονιστικό στοιχείο, γίνεται πιο πυκνή το αναπόφευκτο αποτέλεσμα είναι ο κινητικός αποσυντονισμός. Στη βάση της πύκνωσης βρίσκονται τρεις κατηγορίες παραγόντων: μηχανικοί (τραύματα, υπέρχρηση), χημικοί (η διατροφή, τα φάρμακα) και φυσικοί (κρύο, ο αέρας).Η καινοτομία της μεθόδου έγκειται στη συγκέντρωση της προσοχής μας όχι στην άρθρωση αλλά στα κινητήρια που διαχειρίζονται τη λειτουργία . Μεταξύ αυτών η περιτονία διαδραματίζει ένα βασικό ρόλο.Διάφορες θεραπευτικές προσεγγίσεις (βελονισμός, θεραπεία trigger point, cyriax κλπ.) αναγνωρίζουν τη παρουσία ιδιαίτερων σημείων που είναι ικανά να διεγείρουν και, εάν τα χειριστούμε, να ανακουφίσουν ή να θεραπεύσουν την επώδυνη συμπτωματολογία. Η Περιτοναϊκή Μάλαξη βρίσκει αυτές τις περιοχές στην Fascia Corporis και τις ονομάζει Κέντρα Συντονισμού.Κάθε Κέντρο Συντονισμού, που βρίσκεται στην περιτονία της γαστέρας του μυός, σχετίζεται με ένα κέντρο Αντιλήψεως που βρίσκεται σε αρθρικό επίπεδο. Στο τελευταίο, σε μία παθολογική κατάσταση, γίνεται αντιληπτό το σύμπτωμα του άλγος. Η έρευνα της Περιτοναϊκής Πύκνωσης θα είναι πάντα εστιασμένη στα Κέντρα Συντονισμού που είναι υπεύθυνα για τη δυσλειτουργία και σε αυτά θα επικεντρωθεί η επέμβαση μάλαξης που θα γίνει προκειμένου να αποκατασταθεί η φυσιολογική ομοιόσταση της τάσης.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ


Το Σεμινάριο απευθύνεται σε:
  • Ιατρούς
  • Φυσικοθεραπευτές
  • Οστοπαθητικοί, Χειροπράκτες και συναφή επαγγέλματα

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής η άριστη γνώση ανατομίας.

Dr. Fernando Menaches


  • Diploma in physiotherapy at Universitat Autónoma Barcelona (EU Gimbernat), 1999
  • Diploma in osteopathy (EOM)
  • Invasive physiotherapy (dry needling, neuromodulation, EPI)
  • Fascial Manipulation® teacher
  • Self-employed worker in his own physiotherapy clinic
  • Physiotherapist in different handball teams

ΕΠΙΣΗΜΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ


Υπογεγραμμένη από τους καθηγητές του Ινστιτούτου Fascial Manipulation

Με την ολοκλήρωση του κάθε επιπέδου, εγγράφεστε στην Εκπαιδευτική Διαδικτυακή Πλατφόρμα του Ινστιτούτου Fascial Manipulation και λαμβάνεται από εκεί το επίσημο Δίπλωμα με μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου υπό την αιγίδα του Fascial Manipulation Stecco Institute.

Στο Δίπλωμα θ’ αναφέρεται το Επίπεδο που παρακολουθήσατε καθώς και τις συνολικές διδακτικές ώρες.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ FASCIAL MANIPULATION, STECCO METHOD


Παρακαλούμε επιλέξτε το Σεμινάριο που σας ενδιαφέρει και δείτε όλες τις αναλυτικές πληροφορίες (όπως πρόγραμμα, ημερομηνίες, τοποθεσία διεξαγωγής, κλπ)


SHARE IT!