ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΕΡΙΤΟΝΙΑΚΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ STECCOΜε εξουσιοδοτημένους καθηγητές του Ινστιτούτου

ΣΚΟΠΟΣ


Η περιτονία είναι μία μεμβράνη που εκτίνεται σε όλο το σώμα και βρίσκεται αμέσως κάτω από το δέρμα. Περιορισμένη ανέκαθεν στην απλή λειτουργία της συγκράτησης και του γεμίσματος ασκεί τη λειτουργία της σύνδεσης και του συντονισμού μίας άρθρωσης με μία άλλη, συγχρονίζοντας τη δράση κάθε τμήματος του σώματος με το σύνολο του. Εκτίνεται στο εσωτερικό του μυός με το περιμύιο και με το ενδομύιο. Αυτές οι επεκτάσεις μεταδίδουν στην εν τω βάθει περιτονία τη σύσπαση της ατομικής μυϊκής ίνας. Ως συνέπεια αυτών των συνδέσεων η περιτονία γίνεται ο διευθυντής της ορχήστρας που συγχρονίζει την αύξηση κάποιων μυών και τη μείωση άλλων. Το αποτέλεσμα αυτής της αρμονίας είναι κίνηση του σώματος.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ


Μέχρι τώρα το έργο συγχρονισμού της κίνησης αποδιδόταν αποκλειστικά στο νευρικό σύστημα. Οι ίδιοι οι νευροφυσιολόγοι άρχισαν να αναρωτιούνται πώς μπορούσε ο εγκέφαλος να ελέγχει όλες τις μεταβλητές που υπάρχουν σε μία κίνηση του σώματος. Αυτές μπορούν να συντονιστούν από την περιτονία, από το τέντωμα αυτής της μεμβράνης στην οποία εισέρχονται όλες οι μυϊκές ίνες. Εάν η μεμβράνη, που είναι το συντονιστικό στοιχείο, γίνεται πιο πυκνή το αναπόφευκτο αποτέλεσμα είναι ο κινητικός αποσυντονισμός. Στη βάση της πύκνωσης βρίσκονται τρεις κατηγορίες παραγόντων: μηχανικοί (τραύματα, υπέρχρηση), χημικοί (η διατροφή, τα φάρμακα) και φυσικοί (κρύο, ο αέρας).Η καινοτομία της μεθόδου έγκειται στη συγκέντρωση της προσοχής μας όχι στην άρθρωση αλλά στα κινητήρια που διαχειρίζονται τη λειτουργία . Μεταξύ αυτών η περιτονία διαδραματίζει ένα βασικό ρόλο.Διάφορες θεραπευτικές προσεγγίσεις (βελονισμός, θεραπεία trigger point, cyriax κλπ.) αναγνωρίζουν τη παρουσία ιδιαίτερων σημείων που είναι ικανά να διεγείρουν και, εάν τα χειριστούμε, να ανακουφίσουν ή να θεραπεύσουν την επώδυνη συμπτωματολογία. Η Περιτοναϊκή Μάλαξη βρίσκει αυτές τις περιοχές στην Fascia Corporis και τις ονομάζει Κέντρα Συντονισμού.Κάθε Κέντρο Συντονισμού, που βρίσκεται στην περιτονία της γαστέρας του μυός, σχετίζεται με ένα κέντρο Αντιλήψεως που βρίσκεται σε αρθρικό επίπεδο. Στο τελευταίο, σε μία παθολογική κατάσταση, γίνεται αντιληπτό το σύμπτωμα του άλγος. Η έρευνα της Περιτοναϊκής Πύκνωσης θα είναι πάντα εστιασμένη στα Κέντρα Συντονισμού που είναι υπεύθυνα για τη δυσλειτουργία και σε αυτά θα επικεντρωθεί η επέμβαση μάλαξης που θα γίνει προκειμένου να αποκατασταθεί η φυσιολογική ομοιόσταση της τάσης.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ


Το Σεμινάριο απευθύνεται σε:
 • Ιατρούς
 • Φυσικοθεραπευτές
 • Οστοπαθητικοί, Χειροπράκτες και συναφή επαγγέλματα

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής η άριστη γνώση ανατομίας.

Dr. Stefano Casadei


 • Physiotherapist and Fascial Manipulation Teacher.
 • 2008: Graduate in Physiotherapy at the “Alma Mater Studiorum University” (Bologna – italy)
 • 2008: First course of Fascial Manipulation for internal dysfunctions (Teachers: Luigi Stecco, Carla Stecco and Antonio Stecco)
 • 2005: Course of Fascial Manipulation, 1st and 2nd level (Teachers: Luigi Stecco and Carla Stecco) (I attended two FM advanced courses every year from that time)
 • 2008 – present: Physioterapist (private practice in Cesena, Italy)
 • July 2009 – Oct 1997: Physiotherapist for “Medoc: Sport and Work Medicine Institute” (Italy)
 • Nov 2006 – July 2009: Physiotherapist for “Savignanese soccer team” (italy)
 • August 2014 -present : Practitioner at “Revolution in Motion Studio” in New York(USA)
 • August 2014 -present : Practitioner at “Revolution in Motion Studio” in Malibu (USA)

TRAINING AND QUALIFICATIONS

 • 2008: Graduate in Physiotherapy at the “Alma Mater Studiorum University” (Bologna – italy);
 • 2008: First course of Fascial Manipulation for internal dysfunctions (Teachers: Luigi Stecco
 • Carla Stecco and Antonio Stecco)
 • 2005: Course of Fascial Manipulation, 1st and 2nd level (Teachers: Luigi Stecco and Carla Stecco)
 • (I attended two FM advanced courses every year from that time)

PROFESSIONAL EXPERIENCE

 • 2008 – present: Physioterapist (private practice in Cesena, Italy)
 • July 2009 – Oct 1997: Physiotherapist for “Medoc: Sport and Work Medicine
 • Institute” (Italy)
 • Nov 2006 – July 2009: Physiotherapist for “Savignanese soccer team” (italy)
 • August 2014 -present : Practitioner at “Revolution in Motion Studio” in New York(USA)
 • August 2014 -present : Practitioner at “Revolution in Motion Studio” in Malibu (USA)

TEACHING EXPERIENCE

 • 2015 Fascial Manipulation, 1nd level, Phoenix for the Diamond Back baseball team(Usa)
 • 2015 Fascial Manipulation, 2nd level,Phoenix for the Diamond Back baseball team(Usa)
 • 2014 -2016 : 40 other Fascial Manipulation courses held in South Africa, Japan, Usa, Israel,
 • Europe ecc…
 • 2013 Fascial Manipulation, 1nd level, Boston (Usa)
 • 2013 Fascial Manipulation, 2nd level, Dallas (Usa)
 • 2013 Fascial Manipulation, 1nd level, Amsterdam (Netherland)
 • 2013 Fascial Manipulation, 1nd level, London (UK)
 • 2013 Fascial Manipulation, 1nd level, Dublin (Ireland)
 • 2013 Fascial Manipulation, 1nd level, Johannesburg (S.Africa)
 • 2013 Fascial Manipulation, 1nd level,Capetown (S.Africa)
 • 2013 Fascial Manipulation, 2nd level, Tokio (Japan)
 • 2013 Fascial Manipulation, 1nd level, Las Vegas (Usa)
 • 2013 Fascial Manipulation, 1nd level, (july)Tel Aviv (Israel)
 • 2013 Fascial Manipulation, 1nd level, Sport Medicine Institute (Torino, Italy)
 • 2013 Fascial Manipulation, 1nd level, Stecco Medical Center (Italy)
 • 2013 Fascial Manipulation, 2nd level, Stecco Medical Center(Italy)
 • 2013 Fascial Manipulation, 2nd level, (january)Tel Aviv (Israel)
 • 2013 Fascial Manipulation, 1nd level, Jerusalem (Israel)
 • 2013 Fascial Manipulation, 1nd level (January), Tel Aviv (Israel)
 • 2012 Fascial Manipulation, 1nd level (february), Tel Aviv (Israel)
 • 2012 Fascial Manipulation, 1nd level (july), Tel Aviv (Israel)
 • 2012 Fascial Manipulation, 1nd level (November), Tel Aviv (Israel)
 • 2012 Fascial Manipulation, 1nd level, Capetown (S.Africa)
 • 2012 Fascial Manipulation, 1nd level, Johannesburg (S.Africa)
 • 2012Fascial Manipulation, 1st level, MedicalUniversity (Pisa, Italy)
 • 2012 Fascial Manipulation, 2nd level, Medical University (Pisa, Italy)
 • 2012 Fascial Manipulation , 2nd level, Assaf Arrof Medical Center ( Tel Aviv, Israel)
 • 2011 Fascial Manipulation , 1st level, Assaf Arrof Medical Center ( Tel Aviv, Israel)
 • 2011 Fascial Manipulation, 1nd level, Manual Therapy School (Napoli, Italy)
 • Courses planed in foreign countries for the next year : California, Hawaii, Holland, Israel, Brazil

TEACHING ASSISTANT EXPERINCE

 • 2010 Fascial Manipulation, 1st and 2nd level, Prosperius Institute (Perugia, Italy)
 • 2009 Fascial Manipulation, 1st and 2nd level, Orthopaedic Clinic of Padova (Padova, Italy)
 • 2009 Fascial Manipulation , 1st and 2nd level, Arcade Institute(Cesena, Italy)
 • 2008 Fascial Manipulation , 1st and 2nd level, Montegrotto Terme (Padova, Italy)

RESEARCH AREA

 • Research in the “Phantom limb pain” field : clinical applications/effects of Fascial Manipulation in
 • the treatment of the neuropathic pain. (INAIL – Centro Protesi Vigorso Institute, Bologna-italy)

CONFERENCES AND WORKSHOPS

I have been invited as a speaker in the following national and international conferences:

 • “International Fascia Congress” Washington DC – 2015 (keynote presentation)
 • “International Fascia Congress” Vrije University, Amsterdam – 2009 (keynote presentation)
 • “National Fascial Manipulation Conference” Stecco Medical Center, Vicenza – 2011 (keynote
 • presentation)
 • “International Fascia Congress” Vancouver (Canada), 2012 (poster presentation)
 • I teached the following Fascial Manipulation

Workshops:

 • two days workshop entitled “Introduction to the Fascial Manipulation Technique” as part of
 • a multi disciplinary conference sponsored by the Manual therapy School in Naples (italy).
 • one day workshop entitled “Introduction to the Fascial Manipulation Technique” during the
 • last International Fascia Congress in Vancouver (Canada).
 • Teacher assistant to a full day workshop entitled “The Fascial Manipulation© technique and
 • its biomechanical model – a guide to the human fascial system.” (in collaboration with Dr.
 • Carla Stecco) as part of the Second International Fascia Research Congress, Amsterdam

PUBBLICATIONS

 • “Fascial Manipulation : approach to the Lowback Pain “ (Chapter of the open access book
 • “Multidisciplinary approach to Low back Pain, Intech publisher)

MEMBERSHIP

 • Member of FMA (Fascial Manipulation Association ) from 2010.

Dr. Fernando Menaches


 • Diploma in physiotherapy at Universitat Autónoma Barcelona (EU Gimbernat), 1999
 • Diploma in osteopathy (EOM)
 • Invasive physiotherapy (dry needling, neuromodulation, EPI)
 • Fascial Manipulation® teacher
 • Self-employed worker in his own physiotherapy clinic
 • Physiotherapist in different handball teams

ΕΠΙΣΗΜΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ


Υπογεγραμμένη από τους καθηγητές του Ινστιτούτου Fascial Manipulation

Με την ολοκλήρωση του κάθε επιπέδου, εγγράφεστε στην Εκπαιδευτική Διαδικτυακή Πλατφόρμα του Ινστιτούτου Fascial Manipulation και λαμβάνεται από εκεί το επίσημο Δίπλωμα με μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου υπό την αιγίδα του Fascial Manipulation Stecco Institute.

Στο Δίπλωμα θ’ αναφέρεται το Επίπεδο που παρακολουθήσατε καθώς και τις συνολικές διδακτικές ώρες.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ FASCIAL MANIPULATION, STECCO METHOD


Παρακαλούμε επιλέξτε το Σεμινάριο που σας ενδιαφέρει και δείτε όλες τις αναλυτικές πληροφορίες (όπως πρόγραμμα, ημερομηνίες, τοποθεσία διεξαγωγής, κλπ)


SHARE IT!