ΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ & ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Αναλυτικό Πρόγραμμα


ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

I.A.N.M.A.

⦿ Οι νευροβιολογικές βάσεις της παχυσαρκίας και της διατροφικής συμπεριφοράς

⦾ Ψυχονευροενδοκρινολογία της διατροφής και Άξονας Έντερο Εγκέφαλος
⦾ Ο μεταβολικός και συναισθηματικός εγκέφαλος: ψυχονευροενδοκρινολογία της διατροφικής συμπεριφοράς και των μεταβολικών τροποποιήσεων στην παχυσαρκία…
⦾ Το έντερο ως όργανο PNEI. O δεύτερος εγκέφαλος και το Brain Gut Axis.
⦾ Το Brain Reward System και το στρες στην διατροφική συμπεριφορά
⦾ Διαταραχές της συμπεριφοράς DCA και παχυσαρκία

⦿ Ωτική Νευροτροποποίηση και διατροφική συμπεριφορά

⦾ Μια ανασκόπηση της διεθνούς επιστημονικής βιβλιογραφίας: αποδείξεις της διέγερσης του πνευμονογαστρικού και τριδύμου εφαρμοσμένες στην θεραπεία της παχυσαρκίας και DCA.

⦿ Αξιολόγηση του ασθενή και των περιοχών/σημείων της μεθόδου Dimanat.

⦾ Συζήτηση με τον ασθενή
⦾ Αξιολόγηση της πνευματικής κατάστασης του ατόμου: ψυχοπαθολογικές καταστάσεις εν δράση ή παρελθούσες που εμποδίζουν την πρακτική της μεθόδου. Χρήση ψυχο-φαρμάκων.
⦾ Παρουσία διάγνωσης ειδικού των Διαταραχών της  Διατροφικής Συμπεριφοράς εν δράση ή παρελθούσα
⦾ Ιστορικό του σωματικού βάρους
⦾ Ιστορικό των διαιτητικών θεραπειών
⦾ Αξιολόγηση της διατροφικής συμπεριφοράς. Emotional Eating.
⦾ Δυσλειτουργικές συμπεριφορές
⦾ Συμόρφωση στο θεραπευτικό πρωτόκολλο και προσδοκίες
⦾ Ψυχομετρική Αξιολόγηση και του νευροφυτικού τόνου:
→  HRV (Heart Rate Variability) ως δείκτης του πνευμονογαστρικού τόνου
→  DASS21 Γρήγορη αξιολόγηση της ψυχοσυναισθηματικής κατάστασης
→  Αξιολόγηση της διατροφικής Συμπεριφοράς

⦿ Περιοχές και σημεία της μεθόδου Dimanat

Πρακτική εξάσκηση μεταξύ των συμμετεχόντων  στο τμήμα και/ή σε οποιονδήποτε ασθενή.

⦿ Στοιχεία της κλινικής διατροφής

Καθηγήτριες: Giulia De Iaco,  Simonetta Marucci

⦿ Η υγιής διατροφή: από την ποσότητα στην σχέση μεταξύ των ποιοτικών στοιχείων των τροφών και μεταβολισμού.

⦾ Οι αρχές μιας σωστής διατροφής: από την επιλογή των τροφών στο Super Market μέχρι την σύνθεση ενός υγιεινού πιάτου.
⦾ Τα διατροφικά σχήματα τύπο: πρακτικά παραδείγματα επίσης στην  βάση της τυπολογίας του ατόμου.
⦾ Μέτρηση Βιοσύνθετης αντίδρασης: ένα αξιόλογο κινητήριο εργαλείο.

⦿ Η Μέθοδος Dimanat

⦾ Η ολοκληρωμένη διαχείριση του παχύσαρκου ατόμου (ωτική Διέγερση, διατροφική εκπαίδευση, προγραμματισμένη φυσική δραστηριότητα)
⦾ Ο αλγόριθμος DIMANAT TM και η διαμόρφωση των ειδικών πρωτοκόλλων.

Πρακτική εξάσκηση μεταξύ των συμμετεχόντων στο τμήμα και/ή σε οποιονδήποτε ασθενή.

Η  επιστημονική μας ομάδα  από τις αρχές του ’90 καθόρισε με την πάροδο του χρόνου την μέθοδο DIMANAT®, που προβλέπει την χρήση της ωτικής διέγερσης στην ολοκληρωμένη θεραπεία της παχυσαρκίας.

Οι λειτουργικές γραμμές αυτής της μεθόδου προβλέπει ότι ο Ωτοβελονισμός γίνεται αναπόσπαστο μέρος ενός  ‘’εκλεκτικού ή ολοκληρωμένου’’ μοντέλου εφαρμόσιμου τόσο στην αρχική φάση της απώλειας βάρους όσο και σε εκείνη όχι λιγότερο σημαντική της διατήρησης  του χαμένου βάρους.

Τα πρακτικά αποτελέσματα αυτής της θεραπείας πραγματοποιούνται δια μέσου διαφορετικών δράσεων:

⦾ Δρα πάνω στην διατροφική συμπεριφορά βελτιώνοντας την ‘’compliance’’ (συμμόρφωση) στον διατροφικό περιορισμό
⦾ Δρα πάνω στον μεταβολισμό και την κατανάλωση ενέργειας
⦾ Δρα μειώνοντας την ευερεθιστότητα και το άγχος , υπεύθυνοι για την λεγόμενη ‘’νευρική πείνα’’.

Η Μέθοδος προβλέπει την συνεχή διέγερση στον χρόνο των 6/7 ωτικών σημείων που προσδιορίζονται  μέσα από μια ομάδα  13 . Tα βελονιστικά σημεία ομαδοποιούνται μεταξύ  τους  για να αποτελέσουν  ‘’θεραπευτικά σύνολα’’ πρωτεύοντα και δευτερεύοντα, ικανά να δράσουν πάνω  στις διαφορετικές μορφές της διατροφικής συμπεριφοράς.

Θα διερευνηθούν επίσης σε βάθος οι νευροενδοκρινικοί μηχανισμοί που διέπουν την διατροφική συμπεριφορά και οι μεταβολικές τροποποιήσεις  στην παχυσαρκία και στις μεταβολικές διαταραχές.

Θα αντιμετωπιστεί  το θέμα της σωστής διατροφής όχι σε σχέση με τις ποσοτικές πτυχές, αλλά κυρίως αναλύοντας τις σχέσεις μεταξύ ποιοτικών στοιχείων των τροφών και μεταβολισμού, περνώντας διαμέσου της επιλογής  των τροφών  στο super market μέχρι την σύνθεση ενός υγιεινού πιάτου. Επίσης  θα εξηγηθεί η χρήση της βιοπροηδρομετρίας ως έγκυρο εργαλείο παροχής κινήτρων.

Θα  απεικονιστεί ο ρόλος του εντέρου ως όργανο PNEI (Ψύχο-νεύρο- ενδόκρινο-  ανοσοποιητικό) και της στενής σχέσης του με τις συναισθηματικές και  πνευματικές μορφές (Δεύτερος Εγκέφαλος).

Στόχος του μαθήματος θα είναι εκείνος του να δώσει την θεωρητική ορθολογική και την πρακτική μεθοδολογία ώστε να φτάσουμε να μπορούμε να διαχειριστούμε το μεγαλύτερο μέρος των προβλημάτων που συνδέονται  με  τις  συνθήκες  του υπερβολικού βάρους και  της παχυσαρκίας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας του zoom.

22-23 Ιανουαρίου 2022

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται :

Σαββάτο
(έναρξη μαθήματος : 09:30 – λήξη μαθήματος :13:00)
(έναρξη μαθήματος : 14:00 – λήξη μαθήματος :17:00)
Κυριακή
(έναρξη μαθήματος : 09:30 – λήξη μαθήματος :13:00)
(έναρξη μαθήματος : 14:00 – λήξη μαθήματος :16:30)

Για τυχόν αλλαγές στα ωράρια μαθημάτων, θα ενημερώνεστε έγκαιρα από την εταιρεία

Εφόσον συμπληρωθεί η φόρμα ενδιαφέροντος θα σας αποσταλούν αναλυτικά όλες οι πληροφορίες όπως κόστος και τρόπος ολοκλήρωσης της εγγραφής σας.
Η φόρμα ενδιαφέροντος δεν είναι δεσμευτική. Θέση κρατείται εφόσον πραγματοποιηθεί η κατάθεση προκαταβολής, στο διάστημα που ορίζεται από την γραμματεία.

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ


  “Τα στοιχεία που δηλώνω στην παραπάνω εγγραφή επιθυμώ να χρησιμοποιούνται από δω και στο εξής, στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την καταχώρηση μου ως νέου πελάτη καθώς και για την αποστολή ενημερωτικών newsletters για τα επικείμενα σεμινάρια που διοργανώνει η εταιρεία.”
  Η έγκρισή σας θεωρείται απαραίτητη, με βάση τη νέα νομοθεσία για προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

  Για να ενημερωθείτε αναλυτικά με τους γενικούς κανόνες τις Ακαδημίας,
  ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ

  ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΙΤΑΛΙΚΑ – με μετάφραση στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ|
  Η μετάφραση θα γίνει με την επιστημονική υποστήριξη των ιατρών της Ακαδημίας International Academy of Auricular Neuromodulation

  ΙΤΜΕ SEMINARS
  Διεύθυνση: Μιχαλακοπούλου 145, 11527, Αθήνα
  Ώρες Λειτουργίας: 10:00 – 18:00
  Τηλ: 210 7753822
  Fax: 210 7710544
  Ε-mail: info@itme-seminaria.gr

  SHARE IT!