ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΩΝΤ. Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΗΣ ΩΤΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΤΟΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ

Σημειολογία & Θεραπευτικός Ωτικός Ερεθισμός
Πως εκτιμάμε τη Θεραπευτική δράση της ΩΝΤ με την HRV
Λειτουργικές Περιοχές & Σημεία
Θεραπευτικά Πρωτόκολλα Γενικής Δράσης

Αναλυτικό Πρόγραμμα


ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΩΝΤ

I.A.N.M.A.

ΒΑΣΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΥΤΙΟΥ

⦿Μακροσκοπική ανατομία
⦾ Εξωτερικό αυτί: Ωτικό πτερύγιο και Εξωτερικός ακουστικός πόρος
⦾ Γενική δομή του ωτικού πτερυγίου
⦾ Ανατομία της επιφάνειας
→ Εξωτερική επιφάνεια
→ Εσωτερική επιφάνεια
→ Μορφολογική εξέταση και σημεία
αναφοράς με βάση τον Oleson
→ Σεκτόγραμμα του Romoli

⦾ Ωτικός χόνδρος
⦾ Ωτικοί μυς και σύνδεσμοι
⦾ Αρτηριακή, φλεβική, λεμφική αγγείωση

⦿Εμβρυολογία του προσώπου και του εξωτερικού ωτός
⦿Μικροσκοπική ανατομία
⦾ Γενική ιστολογική δομή
⦾ Υποδοχείς και νευρικές ίνες

⦿Νεύρωση του εξωτερικού ωτός

ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

⦿Ωτοθεραπεία – Ωτοβελονισμός
⦾ Κριτικός επανέλεγχος των εννοιών του χάρτη, των περιοχών και του ωτικού σημείου.
⦾ Η τυποποίηση των ωτικών σημείων.
⦾ Ο χάρτης του
⦾ Ο χάρτης του WHO

Η ΩΤΙΚΗ ΡΕΦΛΕΞΟ-ΝΕΥΡΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Ένα ενοποιημένο μοντέλο για τις διάφορες μορφές θεραπευτικού ερεθισμού του ωτικού πτερυγίου.

⦿Το αντανακλαστικό θεραπευτικό σύστημα του άλγους
⦾ Νευροφυσιολογικές βάσεις, μηχανισμοί δράσεις.
⦾ Επώδυνα αντανακλαστικά σημεία στην πίεση (RPPP Reflex Painful Point at Pressure)
⦾ Αντανακλαστικά σημεία χαμηλής ηλεκτρικής αντίστασης(RLERP Reflex Low Electrical Resistance Point)
⦾ Ο ωτικός χάρτης ως αντιπροσώπευση του άλγους.

⦿Το θεραπευτικό σύστημα πνευμονογαστρικής-τρίδυμης νευροτροποποίησης
⦾Νευροφυσιολογικές βάσεις και μηχανισμοί δράσης

⦿Η κλινική
⦾Κλινικές εφαρμογές της Ωτικής Νευροτροποποίησης – Ωτοβελονισμού, του Διαδερμικού Νευρικού Ερεθισμού του Πνευμονογαστρικού (t-VNS), των άλλων μεθόδων ερεθισμού του ωτικού πτερυγίου.
⦾Υπάρχουσες αποδείξεις στην διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία.
⦾Ενδείξεις, αντενδείξεις και ανεπιθύμητες ενέργειες.

ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΩΤΙΚΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
ΩΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ

⦿ Επισκόπηση του ωτικού πτερυγίου με βάση τον M. Romoli

⦿ Τεστ του Άλγους κατά την Πίεση (PPT Pressure Pain Test)

⦿ Τεστ της Ηλεκτρικής Δερματικής Αντίστασης (ESRT Electric Skin Resistance Test)

⦿ Τεστ της επαφής με τη βελόνα (NCT Needle Contact Test di Romoli  – Marcelli)

⦿ Τα εργαλεία και η τεχνική

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΩΤΙΚΟΣ ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ

⦿ Δερμο-επιδερμικός ερεθισμός (μηχανοϋποδοχείς – ελεύθερες νευρικές απολήξεις FNE: επεμβατική, μικροεπεμβατική, μη επεμβατική).
⦾ Βραχύς/στιγμιαίος
⦾ Συνεχόμενος στο χρόνο
⦾ ABLAST (Auricular BiLateral Alternate Stimulation Tactile)

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ

⦿ Ωτικός ηλεκτρικός ερεθισμός
⦾ Γενικά για την ηλεκτροθεραπεία
⦾ Ηλεκτρικός διαδερμικός ερεθισμός (ATENS) και υποδόρια (APENS – EAAC Ηλεκτροβελονισμός των νευρικών αισθητικών ινών)
⦾ Υποδόριος ηλεκτρικός ερεθισμός (APENS EAAC Ηλεκτροωτοβελονισμός) των εσωτερικών και εξωτερικών μυών.
⦾ Τα εργαλεία: αιχμή, μαγνητικά ηλεκτρόδια και ωτικά κλίπ.
⦾ Παράμετροι ερεθισμού των θεραπευτικών συστημάτων πνευμονογαστρικού-τριδύμου και νωτιαίου.
⦾ Ηλεκτρικός ωτικός αυτοερεθισμός.
⦾ Κλινικές εφαρμογές

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ

⦿ Ωτική θεραπεία Λέιζερ
⦾ Γενικά για την θεραπεία λέιζερ
⦾ Τα εργαλεία: τα διάφορα είδη λέιζερ που χρησιμοποιούνται στο ωτικό ερεθισμό
⦾ Παράμετροι ερεθισμού
⦾ Κλινικές εφαρμογές

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ

ΠΩΣ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕ ΤΟΝ ΩΤΙΚΟ ΕΡΕΘΙΣΜΟ

⦿ Εύκολη μέτρηση και σε σύντομο χρονικό διάστημα των θεραπευτικών αποτελεσμάτων του Ωτοβελινισμού – Ωτικής Νευροτροποποίησης με την Καρδιακή Μεταβλητότητα (HRV)
⦿ Θεωρητικές βάσεις και πρακτική κλινική

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ

⦿ Λειτουργικές Περιοχές/ Σημεία 1ου & 2ου Επιπέδου
⦾ Ονοματολογία του Oleson και της IANMA (International Academy of Auricular Neuromodulation)
⦾ Εντοπισμός, διάγνωση και ερεθισμός.
⦾ Θεραπευτικές ενδείξεις

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

⦿ ΩΝΤ και CAN (Central Automomic Network)
⦿ ΩΝΤ και Πολυπνευμονογαστρική θεωρία
⦿ ΩΝΤ και άλγος
⦿ ΩΝΤ και φλεγμονή
⦿ ΩΝΤ και τριδυμικός ερεθισμός

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


1.  Χώρος Εκδηλώσεων Κέντρου Αποκατάστασης “Φιλοκτήτης”
Πεύκων & Πεισιστράτου – Καρελλάς – Κορωπί Αττικής, 19441
Για την ασφάλεια όλων, όλα τα σεμινάρια της εταιρείας μας θα διεξάγονται στον παραπάνω χώρο. Πρόκειται για μεγάλη αίθουσα όπου θα τηρούνται όλες οι αποστάσεις ασφαλείας και τα μέτρα υγιεινής.

(Λόγω των νέων μέτρω που κατατέθηκαν στις 21/9/20, το Κέντρο Αποκατάστασης αδυνατεί να μας παρέχει τον χώρο για την διεξαγωγή των μαθημάτων)

2. Χώρος διεξαγωγής σεμιναρίων ΙΤΜΕ Σεμινάρια

*Η επιλογή θα εξαρτηθεί από τον ακριβή αριθμό συμμετεχόντων

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Θα ενημερωθείτε εγκαίρως από την γραμματεία με τον ακριβή τόπο διεξαγωγής του σεμιναρίου

ΑΘΗΝΑ: 19-20 Δεκεμβρίου 2020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Θα ανακοινωθεί νέα ημερομηνία

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται :

Σαββάτο
(έναρξη μαθήματος : 09:30 – λήξη μαθήματος :18:00)
Κυριακή
(έναρξη μαθήματος : 09:30 – λήξη μαθήματος :18:00)

Ενδεικτικό ωράριο μαθήματος. Θα ενημερώνεστε εγκαίρως για το ακριβές από την γραμματεία.

Εφόσον συμπληρωθεί η φόρμα ενδιαφέροντος θα σας αποσταλούν αναλυτικά όλες οι πληροφορίες όπως κόστος και τρόπος ολοκλήρωσης της εγγραφής σας.
Η φόρμα ενδιαφέροντος δεν είναι δεσμευτική. Θέση κρατείται εφόσον πραγματοποιηθεί η κατάθεση προκαταβολής, στο διάστημα που ορίζεται από την γραμματεία.

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ


“Τα στοιχεία που δηλώνω στην παραπάνω εγγραφή επιθυμώ να χρησιμοποιούνται από δω και στο εξής, στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την καταχώρηση μου ως νέου πελάτη καθώς και για την αποστολή ενημερωτικών newsletters για τα επικείμενα σεμινάρια που διοργανώνει η εταιρεία.”
Η έγκρισή σας θεωρείται απαραίτητη, με βάση τη νέα νομοθεσία για προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Για να ενημερωθείτε αναλυτικά με τους γενικούς κανόνες τις Ακαδημίας,
ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΙΤΑΛΙΚΑ – με μετάφραση στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ|
Η μετάφραση θα γίνει με την επιστημονική υποστήριξη των ιατρών της Ακαδημίας International Academy of Auricular Neuromodulation

ΙΤΜΕ SEMINARS
Διεύθυνση: Μιχαλακοπούλου 145, 11527, Αθήνα
Ώρες Λειτουργίας: 10:00 – 18:00
Τηλ: 210 7753822
Fax: 210 7710544
Ε-mail: info@itme-seminaria.gr

SHARE IT!