ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΣ ΝΕΥΡΟΕΡΕΘΙΣΜΟΣ & RAP

Αναλυτικό Πρόγραμμα


Α' & Β' ΜΕΡΟΣ

ΙΝΟΜΥΟΛΥΣΗ & ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ

Σπονδυλική Στήλη

Αντιμετωπιζόμενα θέμα:

→Η χρήση του μηχανικού κινητοποιητή και η ενσωμάτωσή του με τους κατάλληλους χειρισμούς.

→Χαρακτηριστικά νευροφυσιολογίας στη λειτουργία του μηχανικού ερεθίσματος στη διόρθωση των σπονδυλικών δυσλειτουργιών

→Ενδείξεις και αντενδείξεις της μηχανικής κινητοποίησης δια οργάνου

→Ακτινολογικά χαρακτηριστικά

Ανάλυση του ασθενούς:

→Σε ορθοστατισμό, σε καθιστή θέση, σε πρηνή θέση. Εκτίμηση των αρθρικών ορίων και της συμπτωματολογίας

→Προετοιμασία και ρύθμιση του ασθενούς δια μέσω των σημείων εξισορρόπησης και των Αρθρομυϊκών Γραμμών

→Τεστ των εναλλάξ χεριών σε κλινοστατισμό σε πρηνή θέση και η ερμηνεία τους

→Πόδι πραγματικά πιο κοντό ή φαινομενικά πιο κοντό.

→Βασική διαδικασία: ευθυγράμμιση του φαινομενικά πιο κοντού ποδιού.

→Ανάλυση των σπονδυλικών επιπέδων, των διορθωτικών γραμμών και πρακτική των ακολούθων πλευρών:

→Ο5-Ο4-Ο3-Ο2-Ο1 μελέτη του σπονδυλικού επιπέδου, του Ιδιοδεκτικού Τεστ της Πίεσης (TPP), του Ιδιοδεκτικού Στρες Τεστ (STP) και του βασικού Κινησιολογικού Τεστ.

Μελέτη των δυσλειτουργιών Οπισθιότητα, σε Πλάγια Μετατόπιση, Ανωτερότητα, Κατωτερότητα και Ενσφήνωση.

→Θ12-Θ11-Θ8-Θ6-Θ4 μελέτη του σπονδυλικού επιπέδου, του Ιδιοδεκτικού Τεστ της Πίεσης(TPP), του Ιδιοδεκτικού Στρες Τεστ (STP) και του βασικού Κινησιολογικού Τεστ.

Μελέτη των δυσλειτουργιών Οπισθιότητα, σε Πλάγια Μετατόπιση, Ανωτερότητα, Κατωτερότητα και Ενσφήνωση.

→Ανάλυση της πρώτης πλευράς μελέτη του σπονδυλικού επιπέδου, του Ιδιοδεκτικού Τεστ της Πίεσης(TPP), του Ιδιοδεκτικού Στρες Τεστ (STP) και του βασικού Κινησιολογικού Τεστ.

→Α7-Α5-Α4-Α3 μελέτη του σπονδυλικού επιπέδου, του Ιδιοδεκτικού Τεστ της Πίεσης(TPP), του Ιδιοδεκτικού Στρες Τεστ (STP) και του βασικού Κινησιολογικού Τεστ.

Μελέτη των δυσλειτουργιών Οπισθιότητα, σε Πλάγια Μετατόπιση, Ανωτερότητα, Κατωτερότητα και Ενσφήνωση.

→Θ10-Θ9-Θ7-Θ3-Θ2-Α6 μελέτη του σπονδυλικού επιπέδου, του Ιδιοδεκτικού Τεστ της Πίεσης(TPP), του Ιδιοδεκτικού Στρες Τεστ (STP) και του βασικού Κινησιολογικού Τεστ. Μελέτη των δυσλειτουργιών Οπισθιότητα, σε Πλάγια Μετατόπιση, Ανωτερότητα, Κατωτερότητα και Ενσφήνωση.

→Εμβάθυνση των βλαβών του ιερού περιστροφή και πλαγιότητα

→Εμβάθυνση των λαγονίων βλαβών
IN EX

→Εισαγωγή στην Ινο-Μυο-Στασιολογία δια οργάνου και στοιχεία μαγνητοθεραπείας.

→Σώματο σπλαχνικές διορθώσεις

→Α2-Α1-Α0 μελέτη του σπονδυλικού επιπέδου, του Ιδιοδεκτικού Τεστ της Πίεσης(TPP), του Ιδιοδεκτικού Στρες Τεστ (STP) και του βασικού Κινησιολογικού Τεστ.

Μελέτη των δυσλειτουργιών Οπισθιότητα, σε Πλάγια Μετατόπιση, Ανωτερότητα, Κατωτερότητα και Ενσφήνωση.

→Ανάλυση του ιερού και σχετικές διορθώσεις 
 σε πρόσθια και οπίσθια κλήση

Διόρθωση δια οργάνου των δυσλειτουργιών της ΚΤΓ (Κροταφογναθική Άρθρωση) και του συμπλέγματος IAE (Ινίου, Άτλαντα, Επιστροφέα)

Επαλήθευση των διαγνωστικών και διορθωτικών διορθώσεων

Διαγνωστικές και διορθωτικές τεχνικές δια οργάνων, της κροταφογναθικής άρθρωσης συνδυασμένων με τη διάγνωση και θεραπεία του συμπλέγματος Ινίου, Άτλαντα, Επιστροφέα.

Διόρθωση δια οργάνου των δυσλειτουργιών της ΚΤΓ (Κροταφογναθική Άρθρωση): ανωτερότητα, οπισθιότητα, πλαγιότητα, προσθιότητα.

Ενσωμάτωση μερικών χειρισμών της ινομυόλυσης

Περιφερικές αρθρώσεις:

Διάγνωση και διορθωτικοί χειρισμοί των δυσλειτουργιών των  

→ωμοπλάτης

→κλείδας

→βραχιονίου

→αντιβραχίου

→καρπού

→ισχίου

→γόνατο

→επιγονατίδα

→κνήμη

→άκρο πόδα

→Ενσωμάτωση των διαφορετικών διορθωτικών στρατηγιών, σύνθεση του θεραπευτικού πρωτοκόλλου, συνδυασμός με τις τεχνικές της

→Το πρόγραμμα λαμβάνει υπόψη σε γενικές γραμμές τις ανάγκες των μαθητών και μπορεί να μεταβληθεί από τους καθηγητές έτσι ώστε να βοηθήσει στη μέγιστη κατανόηση του

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


ΑΘΗΝΑ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1.  Χώρος Εκδηλώσεων Κέντρου Αποκατάστασης “Φιλοκτήτης”
Πεύκων & Πεισιστράτου – Καρελλάς – Κορωπί Αττικής, 19441
Για την ασφάλεια όλων, όλα τα σεμινάρια της εταιρείας μας θα διεξάγονται στον παραπάνω χώρο. Πρόκειται για μεγάλη αίθουσα όπου θα τηρούνται όλες οι αποστάσεις ασφαλείας και τα μέτρα υγιεινής.

2. Χώρος διεξαγωγής σεμιναρίων ΙΤΜΕ Σεμινάρια

*Η επιλογή θα εξαρτηθεί από τον ακριβή αριθμό συμμετεχόντων

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Θα ενημερωθείτε εγκαίρως από την γραμματεία με τον ακριβή τόπο διεξαγωγής του σεμιναρίου

Κύπρος, Λευκωσία: 31 Μαρτίου – 1-2 Απριλίου 2023

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται:

Πέμπτη
(έναρξη μαθήματος : 09:00 – λήξη μαθήματος :17:30)
Παρασκευή
(έναρξη μαθήματος : 09:00 – λήξη μαθήματος :17:30)
Σάββατο
(έναρξη μαθήματος : 09:00 – λήξη μαθήματος :17:30)
Κυριακή
(έναρξη μαθήματος : 09:00 – λήξη μαθήματος :12:00)

Για τυχόν αλλαγές στα ωράρια μαθημάτων, θα ενημερώνεστε έγκαιρα από την εταιρεία

Εφόσον συμπληρωθεί η φόρμα ενδιαφέροντος θα σας αποσταλούν αναλυτικά όλες οι πληροφορίες όπως κόστος και τρόπος ολοκλήρωσης της εγγραφής σας.
Η φόρμα ενδιαφέροντος δεν είναι δεσμευτική. Θέση κρατείται εφόσον πραγματοποιηθεί η κατάθεση προκαταβολής, στο διάστημα που ορίζεται από την γραμματεία.

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ


  “Τα στοιχεία που δηλώνω στην παραπάνω εγγραφή επιθυμώ να χρησιμοποιούνται από δω και στο εξής, στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την καταχώρηση μου ως νέου πελάτη καθώς και για την αποστολή ενημερωτικών newsletters για τα επικείμενα σεμινάρια που διοργανώνει η εταιρεία.”
  Η έγκρισή σας θεωρείται απαραίτητη, με βάση τη νέα νομοθεσία για προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

  Η εταιρεία  έχει το δικαίωμα εφόσον δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών να προχωρήσει στην αναβολή του σεμιναρίου. Στην περίπτωση αυτή, δίνονται οι εξής επιλογές:
  >Μεταφορά του ποσού σε επόμενο σεμινάριο σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη
  >Επιστρέφεται το ποσό της εγγραφής που έχει κατατεθεί, στους συμμετέχοντες του τρέχοντος σεμιναρίου

  Εφόσον ο ενδιαφερόμενος ακυρώσει τη συμμετοχή του σε επιβεβαιωμένο σεμινάριο, το ποσό που έχει ήδη καταβάλλει δεν επιστρέφεται, αλλά μεταφέρεται σε επόμενο σεμινάριο. Δίνεται το δικαίωμα συμμετοχής στην Αθήνα ή στην Θεσσαλονίκη.

  Θα παρακαλούσαμε επίσης να:

  ↪ μη γίνεται χρήση κάμερας ή μαγνητοφώνου

  ↪ έχετε το κινητό σας τηλέφωνο απενεργοποιημένο ή σε αθόρυβη λειτουργία κατά τη διάρκεια του μαθήματος

  ↪ είστε συνεπείς στις ώρες προσέλευσης και στις ώρες των διαλειμμάτων

  ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΙΤΑΛΙΚΑ – με μετάφραση στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ|
  Η μετάφραση θα γίνει με την επιστημονική υποστήριξη του Ιατρού Ν. Δασκαλάκη

  ΙΤΜΕ SEMINARS
  Διεύθυνση: Μιχαλακοπούλου 145, 11527, Αθήνα
  Ώρες Λειτουργίας: 10:00 – 18:00
  Τηλ: 210 7753822
  Fax: 210 7710544
  Ε-mail: info@itme-seminaria.gr

  SHARE IT!