ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Πρόγραμμα Ακαδημίας Ωτικής Νευροτροποποίησης
2019

3η Θεματική Ενότητα

Εισαγωγή στην ΩΝΤ (Ωτική Νετροποποίηση): ΩτοβελονισμόςΩτοθεραπεία
Ωτικός Διαδερμικός Ερεθισμός Πνευμονογαστρικού Τριδύμου Επιφανειακού Αυχενικού Πλέγματος    

Το μοντέλο της ωτικής νευροτροποποίησης: ανατομικές και νευροφυσιολογικές βάσεις.

Δύο διαφορετικά συστήματα: πνευμονογαστρικό-τρίδυμο και νωτιαίο-αυχενικό.

Ωτική αντιπροσώπευση του πνευμονογαστρικού: αμυελινικό και μυελινικό (Polyvagal Theory)

Ανίχνευση και ερεθισμός των λειτουργικών σημείων (Τριδημο-πνευμονογαστρικό σύστημα)

Πρακτική εξάσκηση

Το νωτιαίο-αυχενικό σύστημα και η ωτική αντιπροσώπευση του άλγους. Πως ο Nogier έφτιαξε τον ωτικό χάρτη. Ο ωτικός χάρτης: ανάλογα και ισομορφικά. (Ωτική σωματοτοποία?)

Ανίχνευση και ερεθισμός των νευροαντανακλαστικών σημείων.

Πρακτική εξάσκηση

Επιστημονικές αποδείξεις του ωτικού ερεθισμού.

Ενδείξεις, αντενδείξεις, πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες της ΩΝΤ

Εφαρμογές της Ωτικής Νευροτροποποίησης (ΩΝΤÔ) στην Ιατρική της Ευεξίας και της Αντιγήρανσης, Εφαρμογές στην Αθλιατρική

 Ωτική αντιπροσώπευση του Πνευμονογαστρικού συστήματος

Η Πολυπνευμονογαστρική Θεωρία του S. Porges και η Ωτική Νευροτροποποίηση.

Μη επεμβατικές τεχνικές Ωτικής Νευροτροποποίησης του Πνευμονογαστρικού.

Η Καρδιακή Μεταβλητότητα (HRV) ως δείκτης λειτουργίας της απάντησης στο στρες και της κατάστασης υγείας του ασθενούς. Θεωρητικές πρακτικές και κλινικές πρακτικές.

Βελτίωση της ψυχικής και φυσικής επίδοσης.

Στην προπόνηση του αθλητή και στην αθλητική επίδοση.

Πνευμονογαστρικό νεύρο και τροποποίηση της φλεγμονής, του οξειδωτικού στρες και του τόνου του συμπαθητικού στις χρόνιες παθήσεις και στις διαδικασίες της γήρανσης

Εφαρμογές στην Ιατρική της Ευεξίας και της Αντιγήρανσης.

Παρουσίαση κλινικών περιστατικών  και πρακτική κλινική στους ασθενείς.

Ωτική Νευροτροποποίηση (ΩΝΤÔ)  στην ολοκληρωμένη θεραπεία του παχύσαρκου ασθενούς.

Παχυσαρκία και DCA: εισαγωγικές αναφορές.

Η HRV (Heart Rate Variability) (Καρδιακή Μεταβλητότητα) ως δείκτης του συμπαθητικού/παρασυμπαθητικού τόνου.

Γρήγορη εκτίμηση του στρες, άγχους και κατάθλιψης: DASS21

Διατροφική κατάσταση και σωματική σύσταση; Διατροφικό ημερολόγιο,  BES, Emotional Eating Scale, Food Craving Scale, VAS για τον Κορεσμό / Χόρταση

Θεραπευτική δράση της ΩΝΤ:

Βελτίωση της συμμόρφωσης στον διαιτητικό περιορισμό: τροποποίηση της αίσθησης του κορεσμού-χόρτασης, διαταραγμένη διατροφική συμπεριφορά: Binge Eating, Emotional eating, Grazing.

Δράση στα ψυχολογικά αποτελέσματα του διαιτητικού περιορισμού: Άγχος, μείωση του τόνου της διάθεσης, ευερεθιστότητα – επιθετικότητα

Τροποποίηση της απάντησης στο στρες.

Μεταβολική δράση του ερεθισμού του πνευμονογαστρικού.

Σχηματισμός του θεραπευτικού πρωτοκόλλου και ολοκληρωμένη διαχείριση του ασθενούς.

Παρουσίαση κλινικών περιστατικών  και πρακτική κλινική στους ασθενείς.

Ωτική Νευροτροποποίηση (ΩΝΤÔ) στις κεφαλαλγίες και στο κρανιοστοματο-προσωπικό άλγος.

Εφαρμογές στο οδοντιατρικό πεδίο

Διεθνής ταξινόμηση των κεφαλαλγιών (ICHD-3).

Οι πρωτογενείς κεφαλαλγίες (Primary Headaches) και οι εφαρμογές στην Ωτική Νευροτροποποίηση.

Οι κεφαλαλγίες τάσεις (Tension-Type Headache)

Ημικρανία (Migraine)

Θεραπευτικό πρωτόκολλο στην οξεία κρίση και στην προφύλαξη των πρωτογενών κεφαλαλγιών.

Το τεστ του ωτικού άλγους στην πίεση (Pressure Pain Test) – στη διάγνωση του πρωτογενούς και δευτερογενούς κρανιο-στοματο-προσωπικού άλγους.

Άλγος που προέρχεται από τις μυοσκελετικές δομές του αυχένα

Άλγος που προέρχεται από την ΚΓΑ, από τους βλεννογόνους των ρινικών και παραρρίνιων κόλπων.

Η νευραλγία του τρίδυμου και γλωσσοφαρυγγικού νεύρου.

Οδοντογενές και μετεγχειρητικό άλγος. Συνειδητή καταστολή και αναλγησία

Άλλες εφαρμογές στο οδοντιατρικό πεδίο:

Άγχος στη οδοντιατρική, gag reflex, ξηροστομία, βρουξισμός.

Παρουσίαση κλινικών περιστατικών  και πρακτική κλινική στους ασθενείς.

4η Θεματική Ενότητα

Εισαγωγή στην ΩΝΤ (Ωτική Νετροποποίηση): ΩτοβελονισμόςΩτοθεραπεία
Ωτικός Διαδερμικός Ερεθισμός Πνευμονογαστρικού Τριδύμου Επιφανειακού Αυχενικού Πλέγματος    

Το μοντέλο της ωτικής νευροτροποποίησης: ανατομικές και νευροφυσιολογικές βάσεις.

Δύο διαφορετικά συστήματα: πνευμονογαστρικό-τρίδυμο και νωτιαίο-αυχενικό.

Ωτική αντιπροσώπευση του πνευμονογαστρικού: αμυελινικό και μυελινικό (Polyvagal Theory)

Ανίχνευση και ερεθισμός των λειτουργικών σημείων (Τριδημο-πνευμονογαστρικό σύστημα)

Πρακτική εξάσκηση

Το νωτιαίο-αυχενικό σύστημα και η ωτική αντιπροσώπευση του άλγους. Πως ο Nogier έφτιαξε τον ωτικό χάρτη. Ο ωτικός χάρτης: ανάλογα και ισομορφικά. (Ωτική σωματοτοποία?)

Ανίχνευση και ερεθισμός των νευροαντανακλαστικών σημείων.

Πρακτική εξάσκηση

Επιστημονικές αποδείξεις του ωτικού ερεθισμού.

Ενδείξεις, αντενδείξεις, πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες της ΩΝΤ

Εφαρμογές της Ωτικής Νευροτροποποίησης (ΩΝΤÔ) στη Νευρολογία, Ακοολογία και Οφθαλμιατρική

Γενικά ως προς το νευρογενές και νευροπαθητικό άλγος.

Το κεντρικό και περιφερικό νευροπαθητικό  άλγος.

Μηχανισμοί της Ωτικής Νευροτροποποίησης που μπορούν να δράσουν στο νευροπαθητικό άλγος. Παρουσίαση κλινικών περιστατικών.

Οξύ άλγος του Έρπητα  Ζωστήρα και  στη Μεθερπητική νευραλγία.

Νευροπροστατευτική δράση και δράση στην εγκεφαλική πλαστικότητα, του ερεθισμού του πνευμονογαστρικού στην ΩΝΤ, τρέχοντες πειραματισμοί και μελλοντικές προοπτικές: Εκφυλιστικές εγκεφαλικές παθήσεις και γνωστικές διαταραχές στον ηλικιωμένο, Νόσος του Πάρκινσον, Post Stroke, Τικ και Τρόμος, λειτουργικές Διπλωπίες.

Πνευμονογαστρικός ερεθισμός της ΩΝΤ στην Επιληψία και στις Εμβοές.

Ιλιγγικά σύνδρομα. Πρόληψη της κινέτωσης.

Παρουσίαση κλινικών περιστατικών  και πρακτική κλινική στους ασθενείς.

Ωτική Νευροτροποποίηση (ΩΝΤÔ)  στη Δερματολογία, σε Παθήσεις με αλλεργική και ανοσολογική βάση.

Παθήσεις των άνω και κάτω αναπνευστικών οδών.

Πνευμονογαστρικός έλεγχος της φλεγμονώδους και ανοσολογικής απάντησης.

Νευρογενής φλεγμονή.

Στρες και φλεγμονή.

Ενεργοποίηση των αντιφλεγμονωδών πνευμονογαστρικών οδών στην ΩΝΤ.

Γενικά θεραπευτικά σχήματα με δράση: αντιστρεσογόνο, αντιφλεγμονώδη, ανοσορυθμιστική, αντιαλλεργική, αντικνησμώδη.

Σχέσεις μεταξύ στρες και δερματικών παθήσεων.

Θεραπευτικό πρωτόκολλο για:

κνησμό, υπεριδρωσία, ερύθημα προσώπου (flushing).

Νευροφλεγμονώδεις δερματίτιδες:ψωρίαση, ατοπικές δερματίτιδες, δερματίτιδα εξ επαφής, ακμή, σμηγματορροϊκό έκζεμα, οζώδης κνήφη, ομαλός λειχήνας, χρόνια κνίδωση και περιοχική αλωπεκία.

Ωτική Νευροτροποποίηση στις επαναλαμβανόμενες αναπνευστικές λοιμώξεις στον ενήλικα και στα παιδιά.

Οι αναπνευστικές παθήσεις με αλλεργική βάση.

 Παρουσίαση κλινικών περιστατικών  και πρακτική κλινική στους ασθενείς.

Ωτική Νευροτροποίηση (ΩΝΤÔ)

Ηλεκτρικός Ερεθισμός (ΗΩΝΤ)

Ωτική Θεραπεία Λέιζερ (ΛΩΝΤ)

Ηλεκτρικός Ερεθισμός (ΗΩΝΤ)

Στοιχεία εφαρμοσμένης ηλεκτρολογίας στον ΗΩΝΤ

Οι νευροφυσιολογικές βάσεις του ΗΩΝΤ

Ηλεκτρικός διαδερμικός ερεθισμός (ATENS)

Ηλεκτρικός διαδερμικος ερεθισμός (APENS)

Ηλεκτροωτοβελονισμός (ΗΩΒ)

Τα όργανα της ΗΩΝΤ: πως τα χρησιμοποιούμε στην κλινική πρακτική.

Γενικά θεραπευτικά σχήματα της ΗΩΝΤ και του ΗΩΒ.

Πως φτιάχνουμε τα διάφορα θεραπευτικά πρωτόκολλα

Παρουσίαση κλινικών περιστατικών  και πρακτική κλινική στους ασθενείς.

Ωτική Θεραπεία Λέιζερ (ΛΩΝΤ)

Οι νευροβιολογικές βάσεις της ΛΩΝΤ

Στοιχεία δοσομέτρησης στην ωτική θεραπεία λέιζερ ΛΩΝΤ

Τα όργανα της ΛΩΝΤ: πως τα χρησιμοποιούμε στην κλινική πρακτική.

Γενικά θεραπευτικά σχήματα της ΛΩΝΤ και του ΗΩΒ.

Κλινικές εφαρμογές της ΛΩΝΤ

Παρουσίαση κλινικών περιστατικών  και πρακτική κλινική στους ασθενείς

Γενικές Πληροφορίες:

ΑΘΗΝΑ
ΙΤΜΕ Σεμινάρια
Μιχαλακοπούλου 145

ΑΘΗΝΑ:

3η Ενότητα: 11-12-13-14 Σεπτεμβρίου 2019
4η Ενότητα: 20-21-22-23 Νοεμβρίου 2019

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται:
Τετάρτη: 17:00-21:00
Πέμπτη: 10:00-20:00
Παρασκευή:10:00-20:00
Σάββατο: 9:00-16:30
Για τυχόν αλλαγές στα ωράρια μαθημάτων, θα ενημερώνεστε έγκαιρα από την εταιρεία

Εφόσον συμπληρωθεί η φόρμα εγγραφής θα σας αποσταλούν αναλυτικά όλες οι πληροφορίες

 • Η Ακαδημία International Academy of Auricular Neuromodulation έχει το δικαίωμα εφόσον δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών να προχωρήσει στην ακύρωση του σεμιναρίου και ανακοίνωση νέας ημερομηνίας. Στην περίπτωση αυτή, επιστρέφεται το ποσό της συμμετοχής που έχει κατατεθεί.
 • Σε περίπτωση απουσίας, καλό θα είναι να μας ενημερώνετε το συντομότερο δυνατόν. Σε αυτή την περίπτωση έχετε τη δυνατότητα συμπλήρωσης του στον επόμενο κύκλο μαθημάτων για να μπορέσετε να συμπληρώσετε τις απαιτούμενες διδακτικές ώρες.
  Εφόσον ο ενδιαφερόμενος ακυρώσει τη συμμετοχή του το ποσό που έχει ήδη καταβάλλει δεν επιστρέφεται, αλλά μεταφέρεται στο επόμενο σεμινάριο που διοργανώνει η Ακαδημία.
 • Θα παρακαλούσαμε επίσης να :
  -μη γίνεται χρήση κάμερας ή μαγνητοφώνου
  -έχετε το κινητό σας τηλέφωνο απενεργοποιημένο ή σε αθόρυβη λειτουργία κατά τη διάρκεια του μαθήματος
  -είστε συνεπείς στις ώρες προσέλευσης και στις ώρες των διαλειμμάτων
ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΙΤΑΛΙΚΑ – με μετάφραση στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ|
Η μετάφραση θα γίνει με την επιστημονική υποστήριξη των ιατρών της Ακαδημίας International Academy of Auricular Neuromodulation

ΙΤΜΕ SEMINARS
Διεύθυνση: Μιχαλακοπούλου 145, 11527, Αθήνα
Τηλ: 210 7753822
Fax: 210 7710544
Ε-mail: info@itme-seminaria.gr

ΜΕΝΟΥ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

TESTIMONIALS
…«Τα σεμινάρια του καθηγητή Giancarlo Bazzoni είναι η πιο πλήρης γνώση σχετικά με τον Ωτοβελονισμό και την πρακτική εφαρμογή του καθώς και την επεξήγηση των διαφορών μεταξύ της γαλλικής και της κινέζικης σχολής. Ο καθηγητής Giancarlo Bazzoni είναι εκπληκτικός δάσκαλος ικανότατος στο να μεταδίδει πρόθυμα όσες περισσότερες πληροφορίες μπορεί θεωρητικά και πρακτικά στον Ωτοβελονισμό. Τα πρωτόκολλα που δίνει πλεονεκτούν πολύ διότι έχουν λίγες βελόνες και είναι πολύ αποτελεσματικά χωρίς να χρειάζονται πολλές επισκέψεις. Τον ευχαριστώ ειλικρινά. Επίσης ευχαριστώ θερμά την συνάδελφο κα Ευφροσύνη Παπακωνσταντίνου για την άψογη μεταφραστική της δεινότητα στον τόσο απαιτητικό ρόλο της στον οποίο έδωσε την ψυχή της.»
Dr. Θάλεια Κριτίδου,
Oδοντίατρος Bελονίστρια, μέλος του διδακτικού προσωπικού της σχολής του Διεθνούς Μετεκπαιδευτικού Κέντρου Βελονισμού Acu Science, συγγραφέας βελονιστικών βιβλίων
…«Για μένα ήταν ίσως το καλύτερο σεμινάριο από τα σεμινάρια Ωτοβελονισμού που παρακολουθώ ανελλιπώς τα τελευταία 20 χρόνια, ιδιαίτερα αυτά της Γαλλικής σχολής. Προσωπικά ο κος Bazzoni ήταν περισσότερο από κάθε άλλον ειλικρινής στο να μεταδώσει τη γνώση και την εμπειρία που ασκεί ο ίδιος»
Dr. Αποστολόπουλος Απόστολος Ιατρός
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πάτρας, Διπλωματούχος Βελονισμού ECPD, Πάτρα
…«Σας δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσετε έναν καταξιωμένο, μεθοδικό και πρωτοπόρο επιστήμονα, τον καθηγητή Giancarlo Bazzoni. Η δοτικότητα και η μεταδοτικότητα του, η σαφήνεια και ο επιστημονικός τρόπος ξενάγησης , στην μεθοδολογία της σκέψης του χαρακτήριζαν και θα κάνουν τον καθένα από σας ικανό να εφαρμόσει άμεσα τις διδαχές του και θα ανακαλύψετε πόσο αποτελεσματικές είναι»…
Dr. Παπακωνσταντίνου Ευφροσύνη
Ολιστικός Παθολόγος, ομοιοπαθητικός βελονίστρια, πρώην πρόεδρος επιστημονικής επιτροπής της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Βελονισμού, Αθήνα
…«Τα σεμινάρια του καθηγητή Giancarlo Bazzoni αποτελεί το αρτιότερο και πιο ολοκληρωμένο σύστημα ωτοδιάγνωσης και Ωτοβελονισμού που έχω παρακολουθήσει. Πραγματικά, αν και ασχολούμαι χρόνια με τον Ωτοβελονισμό αισθάνομαι ότι πλέον έχω ξεκαθαρίσει με σαφήνεια, ακρίβεια και απλότητα όλες τις πτυχές της ωτοδιαγνωστικής και ωτοθεραπείας. Θέλω να ευχαριστήσω τη Grazia και το Στέλιο για την προσπάθεια που έκαναν και για την άρτια οργάνωση των σεμιναρίων και προσωπικά τον κύριο καθηγητή για την προσφορά του προς εμάς μα και προς τους Έλληνες ασθενείς, μέσω των δεξιοτήτων που μας διδάσκει. Συστήνω το σεμινάριο ανεπιφύλακτα σε κάθε συνάδελφο, νεότερο μα και έμπειρο, μια που η γνώση την οποία προσφέρει είναι πραγματικά ανεκτίμητη!
Ενθυμούμενος τη φράση που λέγεται ως εξής : «Δάσκαλος είναι όχι εκείνος που έχει γύρω του πολλούς μαθητές, μα εκείνος που μπορεί να έχει γύρω του πολλούς δασκάλους», θέλω να πω άλλη μια φορά «Σ’ ευχαριστώ Δάσκαλε!»

Dr. Θεόδωρος Γκατζούνης
Ιατρός MD, Εκπαιδευθείς στη Φυσική και Ιατρική Αποκατάσταση στο Βελονισμό και Ωτοβελονισμό
… Ο Νίκος Καζατζακης έγραψε: «ο άνθρωπος όταν νιώθει πόνο είναι ζωντανός. Αλλά όταν νιώθει τον πόνο του αλλου, τότε ναι είναι άνθρωπος». Αυτό σε όλους εμάς τους γιατρούς που ασχολούμαστε με τον πόνο, πρέπει να λέει πολλά. Να κάνουμε την ζωή αυτών που υποφέρουν καλύτερη και να στεκόμαστε δίπλα τους με κατανόηση και συμπόνια. Μέσα από την μακροχρόνια πορεία μου στην αντιμετώπιση του χρόνιου καλοήθους πόνου, συνειδητοποίησα ότι το σώμα με την ψυχή συμπορεύονται. Η απόκτηση τεχνικών που να στοχεύουν στην ρύθμιση και των δυο αυτών παραμέτρων αναβαθμίζει το θεραπευτικό αποτέλεσμα. Ο ωτοβελονισμος είναι ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα μιας τέτοιας θεραπείας. Αν λάβει κανεις υπόψη του την άμεση δράση, την έλλειψη παρενεργειών και το χαμηλό κόστος, τον καθιστά ένα ασφαλές όπλο για την ρύθμιση πολλών διαταραχών!!!! Ο Dr. Bazzoni στα μαθήματα επισήμανε ότι αυτά που διδάσκονται σήμερα είναι η πρακτική του τώρα. Αυτό σημαίνει ότι η ερευνα προχωράει , η επιστήμη εξελίσσεται και η σπουδή συνεχίζεται !!! Στα χέρια εκπαιδευμένων γιατρών ο ωτοβελονισμος μπορεί να αποβεί εξαιρετικά ωφέλιμη τεχνική ως μόνο θεραπεία ή συμπληρωματικά με οποιαδήποτε άλλη αγωγή.

Dr. Σκουτέλη Έλιαν
Ιατρός Αναισθησιολόγος – Αλγολόγος
Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

…«Όταν πληροφορήθηκα για τα σεμινάρια ωτοβελονισμού του Dr. Giancarlo Bazzoni, ομολογώ ότι δεν μπορούσα να φανταστώ το πόσο θα επηρέαζαν τον επαγγελματικό μου προσανατολισμό και κατ’ επέκτασιν την καριέρα μου. Αποφάσισα να τα παρακολουθήσω πιστεύοντας ότι θα είχα απλώς μία πρώτη επαφή με μία ενδιαφέρουσα θεραπευτική μέθοδο.

Η πραγματικότητα με διέψευσε τελείως. Δεν ήταν απλώς μία πρώτη γνωριμία. Ξεκινάς στην κυριολεξία από το μηδέν και όταν ολοκληρώσεις τον κύκλο των σεμιναρίων, δικαιούσαι να ονομάζεσαι ωτοβελονιστής. Ο Dr. Bazzoni είναι εξαιρετικός και δεν τσιγκουνεύεται καθόλου την γνώση του αλλά και την τεράστια εμπειρία του.

Προσωπικά, πρόσθεσα ένα πολύ ισχυρό όπλο στη φαρέτρα μου για να μπορώ να λειτουργώ πολυμέτωπα και συνδυαστικά, για το καλό των πελατών μου. Ενώ πριν αντιμετώπιζα τα προβλήματα των ασθενών μου μόνο μέσω της ομοιοπαθητικής και της διατροφής, πλέον, η προσέγγισή μου περιλαμβάνει και την τεράστια δύναμη του βελονισμού. 

Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στη Grazia, τον Στέλιο αλλά και όλη την ομάδα της ΙΤΜΕ που φέρνουν κυριολεκτικά στην πόρτα μας, όλους αυτούς τους καταξιωμένους και πολύ δυσπρόσιτους υπό άλλες συνθήκες, εκπαιδευτές και μας δίνουν τη δυνατότητα να αναβαθμιζόμαστε συνεχώς ως επιστήμονες και θεραπευτές.»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΩΤΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2019

Όλα τα πεδία με τον αστερίσκο (*) είναι απαραίτητα

Μετά τη συμπλήρωση της Φόρμας Ενδιαφέροντος, θα σας αποσταλούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την Εγγραφή σας.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ/Α:


3η Ενότητα:


4η Ενότητα:


“Τα στοιχεία που δηλώνω στην παραπάνω εγγραφή επιθυμώ να χρησιμοποιούνται από δω και στο εξής, στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την καταχώρηση μου ως νέου πελάτη καθώς και για την αποστολή ενημερωτικών newsletters για τα επικείμενα σεμινάρια που διοργανώνει η εταιρεία.”

Η έγκρισή σας θεωρείται απαραίτητη, με βάση τη νέα νομοθεσία για προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).
Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες που αφορούν την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Anti-spam question: παρακαλούμε συμπληρώστε αυτό το πεδίο για λόγους ασφαλείας