ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ Ι.Α.Ν.Μ.Α.

ΟΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΩΤΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΩΤΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ