8ο Σεμινάριο Ακαδημίας

Ωτική Νευροτροποποίηση στην Ολοκληρωμένη Θεραπεία της Παχυσαρκίας & των διαταραχών της Διατροφικής Συμπεριφοράς (Complementary-Συμπληρωματικό)

Αναλυτικό Πρόγραμμα:

Καθηγητές Σεμιναρίου:

·        Giancarlo Bazzoni
·        Simonetta Marucci
·        Giulia De Iaco

Οι νευροβιολογικές βάσεις της παχυσαρκίας και της διατροφικής συμπεριφοράς

 • Ψυχονευροενδοκρινολογία της διατροφής και Άξονας Έντερο Εγκέφαλος
 • Ο μεταβολικός και συναισθηματικός εγκέφαλος: ψυχονευροενδοκρινολογία της διατροφικής συμπεριφοράς και των μεταβολικών τροποποιήσεων στην παχυσαρκία…
 • Το έντερο ως όργανο PNEI. O δεύτερος εγκέφαλος και το Brain Gut Axis.
 • Το Brain Reward System και το στρες στην διατροφική συμπεριφορά
 • Διαταραχές της συμπεριφοράς DCA και παχυσαρκία

Ωτική Νευροτροποποίηση και διατροφική συμπεριφορά

 • Μια ανασκόπηση της διεθνούς επιστημονικής βιβλιογραφίας: αποδείξεις της διέγερσης του πνευμονογαστρικού και τριδύμου εφαρμοσμένες στην θεραπεία της παχυσαρκίας και DCA.

Αξιολόγηση του ασθενή και των περιοχών/σημείων της μεθόδου Dimanat.

 • Συζήτηση με τον ασθενή
 • Αξιολόγηση της πνευματικής κατάστασης του ατόμου: ψυχοπαθολογικές καταστάσεις εν δράση ή παρελθούσες που εμποδίζουν την πρακτική της μεθόδου. Χρήση ψυχο-φαρμάκων.
 • Παρουσία διάγνωσης ειδικού των Διαταραχών της  Διατροφικής Συμπεριφοράς εν δράση ή παρελθούσα
 • Ιστορικό του σωματικού βάρους
 • Ιστορικό των διαιτητικών θεραπειών
 • Αξιολόγηση της διατροφικής συμπεριφοράς. Emotional Eating.
 • Δυσλειτουργικές συμπεριφορές
 • Συμόρφωση στο θεραπευτικό πρωτόκολλο και προσδοκίες
 • Ψυχομετρική Αξιολόγηση και του νευροφυτικού τόνου :
 • HRV (Heart Rate Variability) ως δείκτης του πνευμονογαστρικού τόνου
 • DASS21 Γρήγορη αξιολόγηση της ψυχοσυναισθηματικής κατάστασης
 • Αξιολόγηση της διατροφικής Συμπεριφοράς
 • Περιοχές και σημεία της μεθόδου Dimanat

Πρακτική εξάσκηση μεταξύ των συμμετεχόντων  στο τμήμα και/ή σε οποιονδήποτε ασθενή.

Στοιχεία της κλινικής διατροφής

Καθηγήτριες :Giulia De Iaco,  Simonetta Marucci

Η υγιής διατροφή: από την ποσότητα στην σχέση μεταξύ των ποιοτικών στοιχείων των τροφών και μεταβολισμού.

 • Οι αρχές μιας σωστής διατροφής: από την επιλογή των τροφών στο Super Market μέχρι την σύνθεση ενός υγιεινού πιάτου.
 • Τα διατροφικά σχήματα τύπο: πρακτικά παραδείγματα επίσης στην  βάση της τυπολογίας του ατόμου.
 • Μέτρηση Βιοσύνθετης αντίδρασης: ένα αξιόλογο κινητήριο εργαλείο.
 • Η Μέθοδος Dimanat
 • Η ολοκληρωμένη διαχείριση του παχύσαρκου ατόμου (ωτική Διέγερση, διατροφική εκπαίδευση, προγραμματισμένη φυσική δραστηριότητα)
 • Ο αλγόριθμος DIMANAT TM και η διαμόρφωση των ειδικών πρωτοκόλλων.

 Πρακτική εξάσκηση μεταξύ των συμμετεχόντων στο τμήμα και/ή σε οποιονδήποτε ασθενή.

Η  επιστημονική μας ομάδα  από τις αρχές του ’90 καθόρισε με την πάροδο του χρόνου την μέθοδο DIMANAT®, που προβλέπει την χρήση της ωτικής διέγερσης στην ολοκληρωμένη θεραπεία της παχυσαρκίας.

Οι λειτουργικές γραμμές αυτής της μεθόδου προβλέπει ότι ο Ωτοβελονισμός γίνεται αναπόσπαστο μέρος ενός  ‘’εκλεκτικού ή ολοκληρωμένου’’ μοντέλου εφαρμόσιμου τόσο στην αρχική φάση της απώλειας βάρους όσο και σε εκείνη όχι λιγότερο σημαντική της διατήρησης  του χαμένου βάρους.

Τα πρακτικά αποτελέσματα αυτής της θεραπείας πραγματοποιούνται δια μέσου διαφορετικών δράσεων:

 • Δρα πάνω στην διατροφική συμπεριφορά βελτιώνοντας την ‘’compliance’’ (συμμόρφωση) στον διατροφικό περιορισμό
 • Δρα πάνω στον μεταβολισμό και την κατανάλωση ενέργειας
 • Δρα μειώνοντας την ευερεθιστότητα και το άγχος , υπεύθυνοι για την λεγόμενη ‘’νευρική πείνα’’.

Η Μέθοδος προβλέπει την συνεχή διέγερση στον χρόνο των 6/7 ωτικών σημείων που προσδιορίζονται  μέσα από μια ομάδα  13 . Tα βελονιστικά σημεία ομαδοποιούνται μεταξύ  τους  για να αποτελέσουν  ‘’θεραπευτικά σύνολα’’ πρωτεύοντα και δευτερεύοντα, ικανά να δράσουν πάνω  στις διαφορετικές μορφές της διατροφικής συμπεριφοράς.

Θα διερευνηθούν επίσης σε βάθος οι νευροενδοκρινικοί μηχανισμοί που διέπουν την διατροφική συμπεριφορά και οι μεταβολικές τροποποιήσεις  στην παχυσαρκία και στις μεταβολικές διαταραχές.

Θα αντιμετωπιστεί  το θέμα της σωστής διατροφής όχι σε σχέση με τις ποσοτικές πτυχές, αλλά κυρίως αναλύοντας τις σχέσεις μεταξύ ποιοτικών στοιχείων των τροφών και μεταβολισμού, περνώντας διαμέσου της επιλογής  των τροφών  στο super market μέχρι την σύνθεση ενός υγιεινού πιάτου. Επίσης  θα εξηγηθεί η χρήση της βιοπροηδρομετρίας ως έγκυρο εργαλείο παροχής κινήτρων.

Θα  απεικονιστεί ο ρόλος του εντέρου ως όργανο PNEI (Ψύχο-νεύρο- ενδόκρινο-  ανοσοποιητικό) και της στενής σχέσης του με τις συναισθηματικές και  πνευματικές μορφές (Δεύτερος Εγκέφαλος).

Στόχος του μαθήματος θα είναι εκείνος του να δώσει την θεωρητική ορθολογική και την πρακτική μεθοδολογία ώστε να φτάσουμε να μπορούμε να διαχειριστούμε το μεγαλύτερο μέρος των προβλημάτων που συνδέονται  με  τις  συνθήκες  του υπερβολικού βάρους και  της παχυσαρκίας.

Γενικές Πληροφορίες:

ΑΘΗΝΑ
ΙΤΜΕ Σεμινάρια
Μιχαλακοπούλου 145

ΑΘΗΝΑ: 20-21 Φεβρουαρίου 2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Αναμένεται η νέα ημερομηνία

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται :

Σάββατο
(έναρξη μαθήματος : 09:30 – λήξη μαθήματος :18:00)
Κυριακή
(έναρξη μαθήματος : 09:30 – λήξη μαθήματος :18:00)

Για τυχόν αλλαγές στα ωράρια μαθημάτων, θα ενημερώνεστε έγκαιρα από την εταιρεία

Εφόσον συμπληρωθεί η φόρμα εγγραφής θα σας αποσταλούν αναλυτικά όλες οι πληροφορίες

Για να ενημερωθείτε αναλυτικά με τους γενικούς κανόνες τις Ακαδημίας,
ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΙΤΑΛΙΚΑ – με μετάφραση στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ|
Η μετάφραση θα γίνει με την επιστημονική υποστήριξη των ιατρών της Ακαδημίας International Academy of Auricular Neuromodulation

ΙΤΜΕ SEMINARS
Διεύθυνση: Μιχαλακοπούλου 145, 11527, Αθήνα
Τηλ: 210 7753822
Fax: 210 7710544
Ε-mail: info@itme-seminaria.gr

TESTIMONIALS
…«Τα σεμινάρια του καθηγητή Giancarlo Bazzoni είναι η πιο πλήρης γνώση σχετικά με τον Ωτοβελονισμό και την πρακτική εφαρμογή του καθώς και την επεξήγηση των διαφορών μεταξύ της γαλλικής και της κινέζικης σχολής. Ο καθηγητής Giancarlo Bazzoni είναι εκπληκτικός δάσκαλος ικανότατος στο να μεταδίδει πρόθυμα όσες περισσότερες πληροφορίες μπορεί θεωρητικά και πρακτικά στον Ωτοβελονισμό. Τα πρωτόκολλα που δίνει πλεονεκτούν πολύ διότι έχουν λίγες βελόνες και είναι πολύ αποτελεσματικά χωρίς να χρειάζονται πολλές επισκέψεις. Τον ευχαριστώ ειλικρινά. Επίσης ευχαριστώ θερμά την συνάδελφο κα Ευφροσύνη Παπακωνσταντίνου για την άψογη μεταφραστική της δεινότητα στον τόσο απαιτητικό ρόλο της στον οποίο έδωσε την ψυχή της.»
Dr. Θάλεια Κριτίδου,
Oδοντίατρος Bελονίστρια, μέλος του διδακτικού προσωπικού της σχολής του Διεθνούς Μετεκπαιδευτικού Κέντρου Βελονισμού Acu Science, συγγραφέας βελονιστικών βιβλίων
…«Για μένα ήταν ίσως το καλύτερο σεμινάριο από τα σεμινάρια Ωτοβελονισμού που παρακολουθώ ανελλιπώς τα τελευταία 20 χρόνια, ιδιαίτερα αυτά της Γαλλικής σχολής. Προσωπικά ο κος Bazzoni ήταν περισσότερο από κάθε άλλον ειλικρινής στο να μεταδώσει τη γνώση και την εμπειρία που ασκεί ο ίδιος»
Dr. Αποστολόπουλος Απόστολος Ιατρός
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πάτρας, Διπλωματούχος Βελονισμού ECPD, Πάτρα
…«Σας δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσετε έναν καταξιωμένο, μεθοδικό και πρωτοπόρο επιστήμονα, τον καθηγητή Giancarlo Bazzoni. Η δοτικότητα και η μεταδοτικότητα του, η σαφήνεια και ο επιστημονικός τρόπος ξενάγησης , στην μεθοδολογία της σκέψης του χαρακτήριζαν και θα κάνουν τον καθένα από σας ικανό να εφαρμόσει άμεσα τις διδαχές του και θα ανακαλύψετε πόσο αποτελεσματικές είναι»…
Dr. Παπακωνσταντίνου Ευφροσύνη
Ολιστικός Παθολόγος, ομοιοπαθητικός βελονίστρια, πρώην πρόεδρος επιστημονικής επιτροπής της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Βελονισμού, Αθήνα
…«Τα σεμινάρια του καθηγητή Giancarlo Bazzoni αποτελεί το αρτιότερο και πιο ολοκληρωμένο σύστημα ωτοδιάγνωσης και Ωτοβελονισμού που έχω παρακολουθήσει. Πραγματικά, αν και ασχολούμαι χρόνια με τον Ωτοβελονισμό αισθάνομαι ότι πλέον έχω ξεκαθαρίσει με σαφήνεια, ακρίβεια και απλότητα όλες τις πτυχές της ωτοδιαγνωστικής και ωτοθεραπείας. Θέλω να ευχαριστήσω τη Grazia και το Στέλιο για την προσπάθεια που έκαναν και για την άρτια οργάνωση των σεμιναρίων και προσωπικά τον κύριο καθηγητή για την προσφορά του προς εμάς μα και προς τους Έλληνες ασθενείς, μέσω των δεξιοτήτων που μας διδάσκει. Συστήνω το σεμινάριο ανεπιφύλακτα σε κάθε συνάδελφο, νεότερο μα και έμπειρο, μια που η γνώση την οποία προσφέρει είναι πραγματικά ανεκτίμητη!
Ενθυμούμενος τη φράση που λέγεται ως εξής : «Δάσκαλος είναι όχι εκείνος που έχει γύρω του πολλούς μαθητές, μα εκείνος που μπορεί να έχει γύρω του πολλούς δασκάλους», θέλω να πω άλλη μια φορά «Σ’ ευχαριστώ Δάσκαλε!»

Dr. Θεόδωρος Γκατζούνης
Ιατρός MD, Εκπαιδευθείς στη Φυσική και Ιατρική Αποκατάσταση στο Βελονισμό και Ωτοβελονισμό
… Ο Νίκος Καζατζακης έγραψε: «ο άνθρωπος όταν νιώθει πόνο είναι ζωντανός. Αλλά όταν νιώθει τον πόνο του αλλου, τότε ναι είναι άνθρωπος». Αυτό σε όλους εμάς τους γιατρούς που ασχολούμαστε με τον πόνο, πρέπει να λέει πολλά. Να κάνουμε την ζωή αυτών που υποφέρουν καλύτερη και να στεκόμαστε δίπλα τους με κατανόηση και συμπόνια. Μέσα από την μακροχρόνια πορεία μου στην αντιμετώπιση του χρόνιου καλοήθους πόνου, συνειδητοποίησα ότι το σώμα με την ψυχή συμπορεύονται. Η απόκτηση τεχνικών που να στοχεύουν στην ρύθμιση και των δυο αυτών παραμέτρων αναβαθμίζει το θεραπευτικό αποτέλεσμα. Ο ωτοβελονισμος είναι ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα μιας τέτοιας θεραπείας. Αν λάβει κανεις υπόψη του την άμεση δράση, την έλλειψη παρενεργειών και το χαμηλό κόστος, τον καθιστά ένα ασφαλές όπλο για την ρύθμιση πολλών διαταραχών!!!! Ο Dr. Bazzoni στα μαθήματα επισήμανε ότι αυτά που διδάσκονται σήμερα είναι η πρακτική του τώρα. Αυτό σημαίνει ότι η ερευνα προχωράει , η επιστήμη εξελίσσεται και η σπουδή συνεχίζεται !!! Στα χέρια εκπαιδευμένων γιατρών ο ωτοβελονισμος μπορεί να αποβεί εξαιρετικά ωφέλιμη τεχνική ως μόνο θεραπεία ή συμπληρωματικά με οποιαδήποτε άλλη αγωγή.

Dr. Σκουτέλη Έλιαν
Ιατρός Αναισθησιολόγος – Αλγολόγος
Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

…«Όταν πληροφορήθηκα για τα σεμινάρια ωτοβελονισμού του Dr. Giancarlo Bazzoni, ομολογώ ότι δεν μπορούσα να φανταστώ το πόσο θα επηρέαζαν τον επαγγελματικό μου προσανατολισμό και κατ’ επέκτασιν την καριέρα μου. Αποφάσισα να τα παρακολουθήσω πιστεύοντας ότι θα είχα απλώς μία πρώτη επαφή με μία ενδιαφέρουσα θεραπευτική μέθοδο.

Η πραγματικότητα με διέψευσε τελείως. Δεν ήταν απλώς μία πρώτη γνωριμία. Ξεκινάς στην κυριολεξία από το μηδέν και όταν ολοκληρώσεις τον κύκλο των σεμιναρίων, δικαιούσαι να ονομάζεσαι ωτοβελονιστής. Ο Dr. Bazzoni είναι εξαιρετικός και δεν τσιγκουνεύεται καθόλου την γνώση του αλλά και την τεράστια εμπειρία του.

Προσωπικά, πρόσθεσα ένα πολύ ισχυρό όπλο στη φαρέτρα μου για να μπορώ να λειτουργώ πολυμέτωπα και συνδυαστικά, για το καλό των πελατών μου. Ενώ πριν αντιμετώπιζα τα προβλήματα των ασθενών μου μόνο μέσω της ομοιοπαθητικής και της διατροφής, πλέον, η προσέγγισή μου περιλαμβάνει και την τεράστια δύναμη του βελονισμού. 

Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στη Grazia, τον Στέλιο αλλά και όλη την ομάδα της ΙΤΜΕ που φέρνουν κυριολεκτικά στην πόρτα μας, όλους αυτούς τους καταξιωμένους και πολύ δυσπρόσιτους υπό άλλες συνθήκες, εκπαιδευτές και μας δίνουν τη δυνατότητα να αναβαθμιζόμαστε συνεχώς ως επιστήμονες και θεραπευτές.»

ΝΕΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΩΤΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΩΤΟΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ Dr Bazzoni / ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Όλα τα πεδία με τον αστερίσκο (*) είναι απαραίτητα

Μετά τη συμπλήρωση της Φόρμας Ενδιαφέροντος, θα σας αποσταλούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την Εγγραφή σας.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ/Α:

“Τα στοιχεία που δηλώνω στην παραπάνω εγγραφή επιθυμώ να χρησιμοποιούνται από δω και στο εξής, στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την καταχώρηση μου ως νέου πελάτη καθώς και για την αποστολή ενημερωτικών newsletters για τα επικείμενα σεμινάρια που διοργανώνει η εταιρεία.”

Η έγκρισή σας θεωρείται απαραίτητη, με βάση τη νέα νομοθεσία για προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).
Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες που αφορούν την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Anti-spam question: παρακαλούμε συμπληρώστε αυτό το πεδίο για λόγους ασφαλείας