ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ, I.A.N.M.A.

 


Βασικό Σεμινάριο Ωτικής ΝευροτροποποίησηςΣεμινάρια Ωτικής Νευροτροποποίησης
Ποικίλης Θεματολογίας
9o Σεμινάριο Ακαδημίας
Σεμινάριο με στόχο την μετεκπαίδευση στην Θεραπευτική τεχνική της Ωτικής Νευροτροποποίησης
19-20 Μαρτίου 2021, Αθήνα

Δείτε εδώ το Αναλυτικό Πρόγραμμα