ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ COMBINATION TAPING

ΤΟ  COMBINATION TAPING είναι ο συνδυασμός  3 διαφορετικών τεχνικών περίδεσης  σε μια εφαρμογή.

Η μηχανική του δράση  μέσω των υποδοχέων του δέρματος έχει κάνει τη μέθοδο αυτή επαναστατική με μεγάλη ποικιλία εφαρμογών όχι μονό στο μυοσκελετικο σύστημα του ανθρωπινού σώματος αλλά και στο νευρικό σύστημα και στις χρόνιες παθήσεις.

Το  COMBINATION TAPING εφαρμόζεται  χωρίς να επηρεάζει τις ιδιαιτερότητες τους  κυρίως στην ιδιοδεκτική συμπεριφορά, αντιθέτως την ενισχύει, σταθεροποιεί και διευκολύνει τη λειτουργία του μυοσκελετικου συστήματος, επειδή διασφαλίζει την επιθυμητή κίνηση από τη μια  αλλά και τροποποιεί    ευνοϊκά της  μηκοδυναμικες σχέσεις και τα κινητικά σχήματα.

Από μόνο του το kinesiology tape ενώ προσφέρει ιδιοδεκτική συμπεριφορά όπου εφαρμόζεται σε σχέση με τη σταθεροποίηση των αρθρικών επιφανειών απέχει αρκετά, ακόμα και στο 100% της μέγιστης ελαστικότητάς του (40%). Συνεπώς, για να μπορεί μια εφαρμογή να είναι ολοκληρωμένη και δυναμικά και λειτουργικά, πρέπει να ενισχυθεί από το άκαμπτο McConell, όπως αναφέραμε και πιο πάνω, μη επηρεάζοντας καθόλου τη συμπεριφορά του πρώτου (kinesiology). Συνεπώς οι ταυτόχρονες εφαρμογές στο ίδιο σημείο εφαρμογής προσφέρει μια εικόνα ολοκληρωμένη με άριστη μηχανική συμπεριφορά των αρθρούμενων επιφανειών, και όχι μόνο.

Παρατηρώντας κάθε μια από της τρεις ταινίες περίδεσης (kinesiology tape, McConell & Sport Tape) χωριστά ,διαπιστώνουμε ότι έχουν  πολλές διαφορές μεταξύ τους αλλά και κάποια κοινά από τα οποία τo  σημαντικότερο  είναι ότι έχουν τον ίδιο χώρο εφαρμογής, το δέρμα..

Από την στιγμή της εφαρμογής  ερεθiζουν τους υποδοχείς του δέρματος πυροδoτωντας με αυτόν τον τρόπο μέσω των αισθητικών νευρώνων το νωτιαίο μυελό.

Η μέθοδος COMBINATION TAPING δε δίνει πρωταρχικό ρόλο σε καμία από τις δυο προαναφερθείσες ταινίες, αλλά   από την καθημερινή πρακτική εφαρμογή της διαπιστώνουμε  ότι αλληλοκαλύπτονται αρμονικα συμπληρωνοντας τις διαφορες μεταξυ τους.

Επειδή δεν ειχαμε μεχρι τωρα  τη δυνατότητα μιας και μοναδικής ταινίας περίδεσης που να αντιπροσωπεύει αυτές τις δυο τεχνικές καλύπτοντας τα πλεονεκτήματα και περιοριζοντας τα μειονεκτήματα τους  δημιουργήσαμε μια τεχνική Το  COMBINATION TAPING .