ΚΟΙΛΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ – ΕΠΙΣΗΜΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Με την ολοκλήρωση του 1ου και 2ου Επιπέδου της Κοιλιακής Βελονοθεραπείας παρέχεται επίσημη Βεβαίωση Παρακολούθησης από την εταιρεία Agopuntura Multitecnica και υπογεγραμμένη από τoν DR. Sing Hee Lam.