ΕΠΙΣΗΜΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – COSMETIC ACUPUNCTURE

cosmetic-acupuncture-certificateΜε την ολοκλήρωση του Πρώτου διημέρου  παρέχεται Επίσημη Βεβαίωση Παρακολούθησης υπογεγραμμένη από την DR. RADHA THAMBIRAJAH.

Μετά την ολοκλήρωση του τετρημέρου και την επιτυχία στις τελικές εξετάσεις παρέχεται ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ (EUROPEAN COSMETIC ACADEMY OF CHINESE ACUPUNCTURE*).

* συνδρομή για την εγγραφή σας στην εταιρεία European Cosmetic Acupuncture Society