Επικοινωνία

ΙΤΜΕ SEMINARS
Διεύθυνση: Μιχαλακοπούλου 145, 11527, Αθήνα
Τηλ: 210 7753822
Fax: 210 7710544
Ε-mail: info@itme-seminaria.gr
Web: www.itme-seminaria.gr

ΙΤΜΕ PRODUCTS
ACUPUNCTURE & PHYSIOTHERAPY
Διεύθυνση: Μιχαλακοπούλου 145, 11527, Αθήνα
Τηλ: 210 7778890
Fax: 210 7710544
Ε-mail: itmeltd@otenet.gr
Web: www.itme.gr